Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3322
Title: Стаття 212 Кримінального кодексу України та практика Європейського суду з прав людини
Other Titles: Article 212 of The Criminal Code of Ukraine and The Practice of The European Court of Human Rights
Authors: Антипов В.І.
Antypov V.I.
Keywords: ухилення від сплати податків,
кримінальна відповідальність,
міжнародне право.
illegal tax evasion,
criminal liability,
international law.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь.
Citation: Антипов В. І. Стаття 212 Кримінального кодексу України та практика Європейського суду з прав людини / В. І. Антипов // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Ч. 2. – С. 13–15. – (До 100–річчя створення навчального закладу).
Abstract: Рішення Європейського суду з прав людини мають застосовність для кваліфікації діянь за статтею 212 Кримінального кодексу України. The Decisions of The European Court of Human Rights Has Applicability To The Qualification Of Acts Under Article 212 of The Criminal Code of Ukraine.
Description: 1. Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.12.2014 № 13. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14. 1. Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (11082/06 and 13772/05). ECHR 2013-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122697. 2. Hozee v. The Netherlands (81/1997/865/1076). ECHR 1998-V. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58170. 3. A and B v. Norway (24130/11 and 29758/11). ECHR 2016-XI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168972. 4. Щокін проти України (23759/03 та 37943/06). ECHR 2010-X. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_858. 5. Джяносевік проти Швеції та "Вастберга Таксі Актіболаг" і Вулік проти Швеції (34619/97). ECHR 2002- VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/980_091. 6. Сєрков проти України (39766/05). ECHR 2011-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/files/25055. 7. Cebotari v. Moldova (35615/06). ECHR 2007-XI. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83247.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3322
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3541_IR.pdf185.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.