Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3323
Title: Злочини з варіативними діями як антитеза повторним і продовжуваним злочинам
Other Titles: Crimes with variable actions as the antithesis of repeated and continuing crimes
Authors: Антипов В.І., Антипов В.В.
Antypov V.I., Antypov V.V.
Keywords: множинність злочинів,
повторність злочинів,
злочини з варіативними діями,
кваліфікація злочинів.
multiple crimes,
repetition of crimes,
crimes with variable actions,
qualification of crimes.
Issue Date: 2018
Publisher: Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : Право.
Citation: Антипов В. І. Злочини з варіативними діями як антитеза повторним і продовжуваним злочинам / В. І. Антипов, В. В. Антипов // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків 18–19 жовтня 2018 р. / Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2018. – С. 177–180.
Abstract: Поряд з простими, повторними та продовжуваними злочинами слід виділити такий самостійний вид, як злочини з варіативними діями. Вчинення кількох таких дій може кваліфікуватися по різному. Along with simple, repeated and continuing crimes, it is necessary to single out such an independent type as crimes with variable actions. Performing several such actions may qualify in different ways.
Description: 1. Єдина конвенція про наркотичні засоби (ООН, від 30.03.1961). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_177; 2. Конвенція про психотропні речовини. (ООН, від 21.02.1971). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_176
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3323
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3542_IR.pdf557.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.