Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3330
Title: Додержання вимог інформаційного законодавства під час реалізації принципів приватної детективної діяльності
Other Titles: Keeping the requirement of information law after the realization of the principles of private detentional activity
Authors: Мулявка Д.Г.
Muliavka D.G.
Keywords: приватна детективна діяльність
детектив
детективні послуги
міжнародний досвід
законодавче регламентування здійснення приватної детективної діяльності
private detective activity
detective
detective services
international experience
legislative regulation of the private detective activity conduction
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізька міська громадська організація «Істина» – Запоріжжя
Citation: Мулявка Д. Г. Додержання вимог інформаційного законодавства під час реалізації принципів приватної детективної діяльності / Д. Г. Мулявка // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 січня 2019 р. / Запорізька міська громадська організація «Істина» – Запоріжжя, 2019. – С. 79–81.
Abstract: У тезах доповідей проведено аналіз особливостей додержання вимог інформаційного законодавства під час проведення приватної детективної діяльності. Досліджено проблеми та перспективи функціонування приватних детективів в зазначеному вище напрямі. Проаналізовано особливості реалізації принципів приватної детективної (розшукової діяльності).
In theses of the reports, an analysis of the peculiarities of observance of information legislation requirements during the conduct of private detective activity was conducted. The problems and prospects of functioning of private detectives in the aforementioned direction are investigated. The peculiarities of realization of the principles of private detective (investigative activity) are analyzed.
Description: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88. 2. Про інформацію: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1992. №48. Ст.650. 3. Про захист персональних даних: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст.481. 4. Про запобігання корупції: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст.2056. 5. Болгов Р.О. Приватна детективна діяльність у запобіганні корупції. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2016). С. 124–126. 6. Болгов Р.О. Правові підстави залучення до матеріалів кримінального провадження відомостей, що отримані під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності Матеріали Всеукраїнського самміту приватних детективів (м. Дніпро, 30 листопада 2017 р.). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. С.19-24.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3330
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3549_IR.pdf224.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.