Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3384
Title: Особливості оцінки ринкової вартості українських брендів
Other Titles: Features of the assessment of the market value of Ukrainian’s brands
Authors: Слюсарева Л.В.
Sliusareva L.V.
Keywords: підприємництво,
рейтинг,
рейтинг Doing Business,
позиція України в світових рейтингах.
еntrepreneurship,
rating,
rating Doing Business,
Ukraine's position in world rankings.
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь.
Citation: Слюсарева Л. В. Особливості оцінки ринкової вартості українських брендів / Л. В. Слюсарева // Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва : зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Економічні перспективи підприємництва в Україні», (26–27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь) : у 2 ч. / Мін-во освіти і науки України, Сумський нац. аграрний ун-т, Хмельницький нац. ун-т [та ін.] ; редкол. : П. В. Пашко (голова), І. Г. Бережнюк, А. Д. Войцещук [та ін.]. – Ірпінь, 2017. – Ч. 1. – С. 42–46. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»).
Abstract: Визначено особливості оцінки ринкової вартості українських брендів; наведено трактування поняття сильна торгова марка; досліджено особливості українського брендингу; досліджено показник вартості українських брендів. The features of estimation of market value of Ukrainian brands are determined; The interpretation of the concept is a strong trademark; the features of Ukrainian branding are researched; the cost index of Ukrainian brands is investigated.
Description: 1. Котлер Ф. Мастер-клас Філіпа Котлера [Електронний ресурс]. / Ф. Котлер // Режим доступу : http://kotler.in.ua/. 2. Тімонін К. О. Визначення сили бренда в процесі просування інноваційної продукції : об’єктивна та суб’єктивна складові : монографія / К. О. Тімонін // Управління інноваційною діяльністю ; під заг. ред. О. М. Ястремської, Г. В. Верещагіної. – ВД "ІНЖЕК", 2010. – С. 371–382. 3. TOP-100 UKRAINIAN BRANDS// Режим доступу: http://mppconsulting.com.ua/ukrbrand/ukrbrand2016.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3384
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3603_IR.pdf245.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.