Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3400
Title: Місце та роль глобалізаційних факторів у теорії економічної безпеки держави
Other Titles: Place and role of globalization factors in the theory of the state economic security
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: економічна безпека держави,
фактор впливу,
виклик,
загроза,
ризик,
глобалізація.
the state economic security,
the factor of influence,
challenge,
threat,
risk,
globalization.
Issue Date: 2014
Publisher: Галицький економічний вісник.
Citation: Мартиненко В. В. Місце та роль глобалізаційних факторів у теорії економічної безпеки держави / Галицький економічний вісник. – 2014. – № 4 (47). – 12–20.
Abstract: В умовах впливу глобалізації, як вищої форми інтернаціоналізації світового господарства та процесу, що спонукає зростання взаємозалежності країн світу, основними факторами впливу на економічну безпеку національної економіки виступають глобалізаційні виклики, загрози та ризики, які систематизовано автором. Основними глобалізаційними факторами економічної безпеки України запропоновано вплив світової валютної системи, вплив зовнішньоторговельних відносин, вплив міжнародного руху капіталів, вплив кон’юнктури міжнародного ринку цінних паперів. Узагальнено визначення понять «виклики», «загрози», «ризики» глобалізації та побудовано ієрархічний ланцюг їх співвідношень щодо впливу на економічну безпеку держави. In the conditions of globalization, as the highest form of internationalization of the world economy and the process that leads to growing interdependence of the world country, the main factors influencing the state economic security are the globalization challenges, threats and risks which classification was carried out by the author. Consequences of globalization should be taken into account in the implementation of the government policy and the development of socio-economic development of Ukraine. Generalization of the definitions: «challenges», «threats», and «risks» of globalization was proposed, and a hierarchical chain of their relations concerning the impact on the state economic security was built.
Description: 1. Буркальцева, Д.Д. Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи [Текст] / Д.Д. Буркальцева // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – Вип. 124–125. – С.81–84. 2. Варналій, З.С. Світовий дохід як критерій забезпечення економічної безпеки держави [Текст] / З.С. Варналій, Л.А. Яремко // Економічна теорія. – 2006. – №4. – С.77–88. 3. Дудка, Ю.П. Парадигма економічної глобалізації та її значення у формуванні концептуальної матриці економічної безпеки [Текст] / Ю.П. Дудка // Економічний простір. – 2009. – №22/1. – С.45–57. 4. Зубок, М.І. Глобалізаційні виклики фінансовій безпеці [Текст] / М.І. Зубок // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – №19. – С.81–91. 5. Манилов, В. Исследование проблем национальной безопасности: вопросы методологи [Текст] / В. Манилов // Военная мысль. – 1995. – №5. – С.9–18. 6. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України // Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF. 7. Офіційний сайт «KOF Index of Globalization» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalization.kof.ethz.ch/ 8. Прогноз розвитку світової валютної системи до 2015 року // Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/097.htm. 9. Currency Amounts in New Special Drawing Rights (SDR) Basket [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/sdrbasket.htm. 10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. 11. IPO календарь // Фондовый рынок FIXYGEN [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fixygen.ua/calendar/ipo. 12. Индекс ПФТС: архив значений, экспорт в Excel, построение графиков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://investfunds.ua/markets/indicators/indekspfts/?f_s%5Bidx%5D=0&f_s%5 Bsdate%5D=25.12.1997&f_s%5Bedate%5D=31.12.2011. 13. История значений индекса РТС по дням [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rts.ru/ru/index/stat/dailyhistory.html?code=RTSI. 14. Мартиненко, В.В. Зміцнення економічної безпеки національної економіки в умовах впливу глобалізації: автореферат ... канд. екон. наук, спец.: 08.00.03 – економіка та упр. нац. Господарством [Текст] / В. В. Мартиненко. – К.: Акад. муніцип. упр., 2014. – 20 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3400
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3619_IR.pdf326.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.