Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3402
Title: Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України
Other Titles: Macroeconomic analysis of socioeconomic development impact on economic security level in Ukraine
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: макроекономічний аналіз;
рівень економічної безпеки;
динаміка соціально-економічного розвитку.
macroeconomic analysis;
economic security level;
dynamics of socioeconomic development.
Issue Date: 2015
Publisher: Актуальні проблеми економіки.
Citation: Мартиненко В. В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України / В. В. Мартиненко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С. 402–409.
Abstract: У статті проведено макроекономічний аналіз впливу 10 показників соціально-економічного розвитку національної економіки на рівень економічної безпеки України. Обґрунтовано, що обсяги експорту й імпорту товарів і послуг найбільше впливають на рівень економічної безпеки національної економіки. Запропоновано під час прогнозування рівня економічної безпеки України враховувати тенденції динаміки показників експорту й імпорту товарів і послуг. The article presents the macroeconomic analysis of the impact of 10 indicators of socioeconomic development of the national economy on the economic security level of Ukraine. It is proven that export and import volumes of goods and services to the utmost influence the economic security level of national economy. While predicting the economic security level of Ukraine it is offered to consider the export and import indicators dynamics of goods and services.
Description: 1. Про затвердження Методичних рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 // zakon,rada.gov.ua. 2. Баженова О.В. Застосування системного підходу до аналізу економічної безпеки держави // Вісник Київського національного університету.– Серія: Економіка.– 2003. – Вип. 66–67. – С. 122–124. 3. Валовий внутрішній продукт // Державна служба статистики України // ukrstat.gov.ua. 4. Ворона-Сливинская Л.Г., Лобанов М.В. Проблемы выбора индикаторов экономической безопасности государства та определение их пороговых значений // Проблемы управления рисками в техносфере.– 2009.– №4. – С. 96–100. 5. Дудін М.М. Вплив тіньової економіки на її економічну безпеку // Бізнес Інформ.– 2011.– №12. – С. 4–14. 6. Саєнко О.С. Методологія оцінки економічної безпеки країни: системний підхід // Науки: економіка, політологія, історія: Науковий вісник ОДЕУ та Всеукраїнської асоціації молодих вчених.– 2009.– №15. – С. 19–28. 7. Стан економічної безпеки України у 2012 році // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України // www.me.gov.ua. 8. Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба статистики України; За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Август Трейд, 2013. – 552 c. 9. Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державна служба статистики України; За ред. О.Г. Осауленка. – К., 2014. – 533 с. 10. Таблиця основних показників економічного розвитку України // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України // www.me.gov.ua.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3402
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3621_IR.pdf383.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.