Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3421
Title: Вплив глобалізації на економічну безпеку України
Other Titles: The impact of globalization on Ukraine's economic security
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: глобалізація,
економічна безпека,
загрози,
конкурентоспроможність.
globalization,
economic security,
threats,
competitiveness.
Issue Date: 2011
Publisher: Мін-во фінансів України, Український держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі [та ін.]. – К.
Citation: Мартиненко В. В. Вплив глобалізації на економічну безпеку України / В. В. Мартиненко // Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив східного партнерства : зб. матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 травня 2011 р. / Мін-во фінансів України, Український держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі [та ін.]. – К., 2011. – С. 169–172.
Abstract: У даному матеріалі визначено форми прояву глобалізації та їх вплив на забезпечення економічної безпеки України. This material is defined the forms of manifestation of globalization and their impact on the economic security of Ukraine.
Description: 1. Аналітична записка. Конкурентоспроможність України: оцінка Всесвітнього економічного форуму : (за Звітом про глобальну конкурентоспроможність 2010 – 2011) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/publication/econom/WEF%20Global%20Comp_ness%202010_1120.pdf. 2. Дудка Ю. П. Конкурентоспроможність економіки та економічна безпека України: проблеми взаємодії та взаємозв’язку у форматі неоліберальної парадигми глобалізації / Ю. П. Дудка // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - №4. – Т. 3. – С. 177 – 182.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3421
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3640_IR.pdf377.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.