Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3423
Title: Проблеми формування інтегрального показника податкової безпеки держави
Other Titles: Problems of forming an integral indicator of tax security of the state
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: податкова безпека,
податкова система,
інтегральний показник,
рівень,
динаміка.
tax security,
tax system,
integral indicator,
level,
dynamics.
Issue Date: 2017
Publisher: Рада наукового товариства студентів навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту Університету ДФС України [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Мартиненко В. В. Проблеми формування інтегрального показника податкової безпеки держави / В. В. Мартиненко // Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матер. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 15-17 травня 2017 р. / Рада наукового товариства студентів навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту Університету ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2017. – С. 423–427.
Abstract: У даному матеріалі здійснена спроба вирішення проблеми формування інтегрального показника податкової безпеки держави. This material an attempt was made to solve the problem of forming an integral indicator of tax security of the state.
Description: 1. Коментар Національного банку України щодо зміни реального ВВП у 2016 році [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=45891956. 2. Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/vvp/def_vvp/def_2016u_n.htm 3. Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2016u_n.htm 4. Виконання Державного бюджету [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23593. 5. Тимошенко, О. В. Методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки держави [Текст] / О. В. Тимошенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 32–37.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3423
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3642_IR.pdf459 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.