Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3433
Title: Забезпечення податкової безпеки України в умовах реформування податкової системи
Other Titles: Ensuring Ukraine's tax security in the context of reforming the tax system
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: податкова безпека,
податок,
податкова система.
tax security,
tax,
tax system.
Issue Date: 2016
Publisher: Рада товариства студентів ННІ ОАА університету ДФС України, Рада молодих вчених університету ДФС України [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Мартиненко В. В. Забезпечення податкової безпеки України в умовах реформування податкової системи / В. В. Мартиненко // Облік і оподаткування: реалії та перспективи: матер. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 29-31 березня 2016 р. / Рада товариства студентів ННІ ОАА університету ДФС України, Рада молодих вчених університету ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2016. – С. 308–311. – (До 95-річчя навчального закладу, до 20-річчя Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту (обліково-економічного факультету)).
Abstract: У даному матеріалі визначено основні напрями податкового реформування в Україні для забезпечення податкової безпеки. This material is defined the main directions of tax reform in Ukraine to ensure tax security.
Description: 1. Мартиненко В. В. Теоретичні підстави розробки проблеми податкової безпеки держави / В. В. Мартиненко // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : [матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції]. – Ірпінь, 2015. – С. 303-306. 2. Стратегічні пріоритети і завдання податкової реформи в Україні : [аналітична записка] ; Націнальний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1801/. 3. OECD Tax Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecdilibrary.org/fr/taxation/data/revenue-statistics/comparativetables_data-00262-en?isPartOf=/content/datacollection/ctparev-data-en. 4. Тенденції тіньової економіки в Україні І квартал 2015 року [Електронний ресурс] : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=da243606-8d4b-49f5-9fa4-34994d5db4d2.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3433
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3652_IR.pdf299.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.