Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3434
Title: Значення економічної безпеки в системі національної безпеки держави в умовах глобалізації
Other Titles: The importance of economic security in the system of national security of the state in the conditions of globalization
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: національна безпека,
економічна безпека,
глобалізація,
захист,
загрози.
national safety,
economic security,
globalization,
protection,
threats.
Issue Date: 2010
Publisher: Кримський ін-т бізнесу, Самарський ін-т бізнесу та управління [та ін.]. – Ялта.
Citation: Мартиненко В. В. Значення економічної безпеки в системі національної безпеки держави в умовах глобалізації / В. В. Мартиненко // Стратегія розвитку України у глобальному середовищі : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 листопада 2010 р. / Кримський ін-т бізнесу, Самарський ін-т бізнесу та управління [та ін.]. – Ялта, 2010. – С. 98–101.
Abstract: У даному матеріалі визначено положення, на які повинно спиратись визначення поняття «економічної безпеки» в системі національної безпеки в умовах глобалізації. This material is defined the provisions on which the definition of the concept of "economic security" should be based on the system of national security in the conditions of globalization.
Description: 1. Стратегія національної безпеки України: Затверджено Указом Президента України від 12.02.2007 № 105/2007 // www.me.gov.ua 2. Про затвердження методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 // www.me.gov.ua 3. Дарнопых Г. Классификация факторов экономической безопасности государства // Бизнес-Информ. 1999. - №9-10. – с. 55-57 4. Мунтіян В. І. Економічна безпека України: Монографія. - К: КВІЦ, 1999. - 464с. 5. Пастернак-Таранущенко Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення. Підручник для державних службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю / За ред. професора Богдана Кравченка. – К.: «Кондор», 2002. – 302с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3434
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3653_IR.pdf240.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.