Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/344
Title: Сучасний стан економічного механізму екологізації гірничодобувного виробництва та перспективи його розвитку
Other Titles: The current state of economic mechanism of mining production environmentalization and prospects of its development
Authors: Матюха В.В., Сухіна О.М.
Matiukha V.V., Sukhina O.M.
Keywords: екологізація гірничодобувного виробництва,
інституціоналізація сфери надрокористування,
модернізація,
економічний механізм,
фінансові інструменти,
екологічна рента,
рентний платіж за використання асиміляційних послуг екосистем,
децентралізація владних повноважень.
greening of mine production,
institutionalization sphere of subsoil use,
modernization,
economic mechanism,
financial instruments,
environmental rent,
rental payment for the use of ecosystem services assimilation,
decentralization of powers.
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Матюха В.В. Сучасний стан економічного механізму екологізації гірничодобувного виробництва та перспективи його розвитку / В.В. Матюха, О.М. Сухіна // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК – 2016), м. Ірпінь, 29 березня 2016 р. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 115 – 121. – Режим доступу:
Abstract: В статті приведено характеристику сучасного стану навколишнього природного середовища гірничопромислових регіонів України. Розкрито причину збільшення техногенного навантаження на природу від діяльності добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Запропоновані конкретні пропозиції до інституціонального реформування діючого економічного механізму екологізації гірничодобувного виробництва.The article characterizes current state of the mining regions environment of Ukraine. The cause of increasing anthropogenic impact on nature by activity of the mining industry and quarries development is revealed. Certain proposals for institutional reforming of the current economic mechanism of mining production environmentalization are given.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/344
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302_IR.pdf234.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.