Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3461
Title: Особливий порядок заочного провадження та ухвалення вироку
Other Titles: Special procedure for distance learning and sentencing
Authors: Цимбал П.В., Пластун М.C.
Tsymbal P.V., Plastun M.S.
Keywords: Судовий розгляд,
порядок судового розгляду.
Judicial review,
procedure for trial.
Issue Date: 2015
Publisher: Мін-во освіти і науки України, Хмельницький ун-т управління та права [та ін.]. – Хмельницький.
Citation: Цимбал П. В. Особливий порядок заочного провадження та ухвалення вироку / П. В. Цимбал, М. С. Пластун // Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції : зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф., пам’яті доцента кафедри кримінального права та процесу Калгана Віктора Павловича, 17 квітня 2015 р., м. Хмельницький / Мін-во освіти і науки України, Хмельницький ун-т управління та права [та ін.]. – Хмельницький, 2015. – С. 188–189.
Abstract: У тезах говориться що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не містить особливих процедур заочного розгляду. The thesis states that the current Criminal Procedural Code of Ukraine does not contain special procedures for extra-judicial consideration.
Description: 1.Чувилев А. Последствие неявки обвиняемых (подсудимых) в суд/ А.Чувилев, Т. Боголюбская//Советская юстиция.-1981.-№10.-С. 20-21. 2.Ильютченко Н.В. Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого и заочное рассмотрение уголовных дел: соотношение понятий/Н.В. Ильютченко//Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ:Материалы международной научной - практической конференции, посвященной 80-летиюсо дня рождения профессора, доктора юридических наук, заслуженного деятеля высшей школы Ю.Д. Лившица (2-3 апреля 2009г.).-Челябинск, 2009.-С. 233-236. 3. Кримінальний процес України/За редакцією професора Ю.М.Грошевого та доцента В.М.Хотенця.-Харків: Право,2000.-С.480. 4.Михеєнко М.М. Кримінально-процесуальне право:навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів /Михайло Макарович Михеєнко, Вареріан Васильович Молдован, Василь Петрович Шибіко.-К.: Вентурі., 1997.-352с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3461
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3678_IR.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.