Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3462
Title: Правове супроводження фінансової безпеки
Other Titles: Legal support of financial security
Authors: Цимбал П.В., Іванов О.М.
Tsymbal P.V., Ivanov O.M.
Keywords: Фінансова безпека.
financial security.
Issue Date: 2012
Publisher: Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський нац. технічний ун-т імені Юрія Кондратюка [та ін.]. – Полтава.
Citation: Цимбал П. В. Правове супроводження фінансової безпеки / П. В. Цимбал, О. М. Іванов // Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2012 р. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський нац. технічний ун-т імені Юрія Кондратюка [та ін.]. – Полтава, 2012. – С. 42–44.
Abstract: У тезах говориться що фінансова безпека держави істотно залежить від конкурентоспроможності держави та її внутрішньої і зовнішньої політики. The theses say that the financial security of the state essentially depends on the competitiveness of the state and its internal and external policies.
Description: 1.Економічна безпека підприємства, організацій та установ: Навч.посібник {для студ. Вищ. Навч. Закл.}/ [В.Л.Ортинський, І.С.Керницький, З.Б.Живко та ін];-К.:Правова єдність, 2009.-544с. 2.Козоріз Г.Г. Вплив глобалізації на становлення і розвиток фінансових ринків в Україні//Регіональна економіка.-2002.№4(26).-162с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3462
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3679_IR.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.