Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3479
Title: Теоретичні підстави розробки проблеми податкової безпеки держави
Other Titles: The theoretical basis for the development of the problem of tax security of the state
Authors: Мартиненко В.В.
Martynenko V.V.
Keywords: податкова безпека,
податок,
податкова система,
метод,
оцінка,
індикатор.
tax security,
tax,
tax system,
method,
evaluation,
indicator.
Issue Date: 2015
Publisher: Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т ДПС України. –Ірпінь.
Citation: Мартиненко В. В. Теоретичні підстави розробки проблеми податкової безпеки держави / В. В. Мартиненко // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 22 травня 2015 р./ Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т ДПС України. –Ірпінь, 2015. – С. 303–306.
Abstract: У даному матеріалі визначено напрями та умови забезпечення податкової безпеки держави. This material is defined directions and conditions for the provision of tax security of the state.
Description: 1. Виклюк М.І. Податкова безпека: дуалістичність економічної природи трактування змісту основних характеристик / М.І. Виклюк, В.В. Гресик // Інноваційна економіка. – 2013. – №5 [43]. – С. 242–246. 2. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України // Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html. 3. Стратегічне управління національним економічним розвитком: монографія / за заг ред. О.В. Кендюхова [в 2 т.]. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТ», 2013. – Т.2. – 392 с. 4. Макроэкономический анализ и экономическая политика на базе параметрического моделирования : научная монография / А.А. Ашимов, Б.Т. Султанов, Ж.М. Адидов и др. – М.: Издательстьво физико-математической литературы, 2010. – 284 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3479
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3696_IR.pdf241.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.