Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3494
Title: Роль бюджетної політики на сучасному етапі економічного розвитку України
Other Titles: The role of budgetary policy at the present stage of economic development of Ukraine
Authors: Нечипоренко А.В.
Nechyporenko A.V.
Keywords: бюджетна політика,
державні фінанси,
стабілізація,
розвиток.
budgetary policy,
public finances,
stabilization,
development.
Issue Date: 2019
Publisher: Ун-т ДФС України, Навчально-науковий ін-т фінансів, банківської справи, Ірпінський держ. коледж економіки та права [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Нечипоренко А. В. Роль бюджетної політики на сучасному етапі економічного розвитку України / А. В. Нечипоренко // Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 лютого 2019 р. / Ун-т ДФС України, Навчально-науковий ін-т фінансів, банківської справи, Ірпінський держ. коледж економіки та права [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 91–93.
Abstract: У тезах визначено роль бюджетної політики на сучасному етапі економічного розвитку України. Зазначено, що бюджетна політика є основою розвитку держави, здійснення економічних перетворень та зростання добробуту населення. In theses the role of the budgetary policy at the present stage of economic development of Ukraine is defined. It is noted that the budgetary policy is a basis of development of the state, implementation of economic transformations and growth of welfare of the population.
Description: 1. Давидова І. І. Бюджетна політика економічного зростання / І. І. Давидова // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 113–118. 2. Чугунов І. Я. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки / І. Я. Чугунов, К. В. Брижан // Економічний вісник університету. – 2017. – Вип. 32(1). – С. 241–251. 3. Нечипоренко А. В. Значення бюджетної політики на сучасному етапі економічного розвитку / А. В. Нечипоренко // Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Ірпінь : НУДПСУ, 2012 – С. 82–83. 4. Кужелєв М. О. Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України / М. О. Кужелєв, М. О. Житар // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2015. – № 2. – С. 154–163.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3494
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3708_IR.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.