Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3508
Title: Інноваційне забезпечення фінансової безпеки національної економіки
Other Titles: Innovative financial security of the national economy
Authors: Житар М.О., Чамор Г.С.
Zhytar M.O., Chamor G.S.
Keywords: Інновація,
фінансова безпека,
економіка.
Innovation,
financial security,
economics.
Issue Date: 2019
Publisher: Ун-т ДФС України. – Ірпінь.
Citation: Житар М. О. Інноваційне забезпечення фінансової безпеки національної економіки / М. О. Житар, Г. С. Чамор // Концептуальні засади менеджменту та фінансів в умовах глобальної нестабільності [Електронний ресурс] : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах», 14 березня 2019 р. / Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – С. 220–222. – PDF-формат ; мережеве видання ; інституційний репозитарій.
Abstract: У даній роботі розглядається проблема забезпечення фінансової безпеки економіки країни займає одне з визначальних місць у макроекономічній політиці розвинених держав світу. Перш за все, це пов’язано з тим, що фінансова безпека виступає основою сталого й самостійного розвитку країни, а також основою забезпечення її національної безпеки в цілому. In this paper, the problem of ensuring the financial security of the country's economy is considered one of the key points in the macroeconomic policy of developed countries of the world. First of all, this is due to the fact that financial security acts as the basis for sustainable and independent development of the country, as well as the basis for ensuring its national security in general.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3508
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3722_IR.pdf358.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.