Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3510
Title: Підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємств
Other Titles: Approaches to assess the level of economic safety of enterprises
Authors: Сосновська О.О., Житар М.О.
Sosnovska O.O., Zhytar M.O.
Keywords: Економічна безпека,
безпека підприємства,
економічна безпека підприємства.
Economic security,
enterprise security,
economic security of the enterprise.
Issue Date: 2019
Publisher: Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород.
Citation: Сосновська О. О. Підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємств / О. О. Сосновська, М. О. Житар // Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : матер. допов. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 лютого 2019 р. / Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Ч. ІІ. – С. 100–101.
Abstract: У даній роботі увагу приділено сучасному етапі економічна безпеки підприємства яка схильна до впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Захист підприємств від їх негативного впливу, до яких доцільно відносити ступінь досконалості законодавчої бази, інвестиційну привабливість регіону та держави, рівень оподаткування, доступ до світових ринків збуту, важно передбачити та оцінити. In this paper attention is paid to the present stage of the economic security of an enterprise that is prone to the influence of factors of the external and internal environment. It is important to anticipate and evaluate the protection of enterprises from their negative influence, which it is appropriate to attribute to the degree of excellence of the legislative framework, the investment attractiveness of the region and the state, the level of taxation, access to world markets.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3510
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3724_IR.pdf137.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.