Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/353
Title: Еколого-економічні орієнтири виживання вітчизняного села (роздуми напередодні адміністративно-територіальної реформи)
Other Titles: Ecological and economic survival of native village (thoughts on the eve of administrative-territorial reform)
Authors: Сонько С.П.
Sonko S.P.
Keywords: сільський,
місцевість,
адміністративно-територіальний,
реформа,
громада,
rural,
countryside,
administrative-territorial reform,
community.
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Сонько С.П. Еколого-економічні орієнтири виживання вітчизняного села (роздуми напередодні адміністративно-територіальної реформи) / С.П. Сонько // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК – 2016), м. Ірпінь, 29 березня 2016 р. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 173 – 179. – Режим доступу:
Abstract: Враховуючи необхідність проведення майбутньої адміністративно-територіальної реформи, констатується, що саме рівень сільської громади повинен утворювати її головний кістяк, а сама громада повинна володіти найвищим правовим статусом. Маючи певне часове відставання у економічному розвитку від європейських держав цей часовий проміжок треба розглядати не як «те, що треба надолужити», а як певну «фору» і «підказку» – яких помилок, здійснених у західних економіках за останні роки можна уникнути. Considering the need for future administrative-territorial reform, it is stated that the level of rural communities should form its backbone, and the community should have the highest legal status. With a certain time lag in the economic development comparing to European countries. This time period should be viewed not as "what we need to catch up," but as "head start" and "hint" – what mistakes made in Western economies in recent years can be avoided.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/353
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311_IR.pdf262.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.