Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3534
Title: Засоби масової інформації в Інтернеті: проблеми правового регулювання
Other Titles: Mass media on the Internet: problems of legal regulation
Authors: Ярош А.О.
Yarosh A.O.
Keywords: Інтернет-ЗМІ,
ЗМІ в мережі Інтернет,
електронний ЗМІ,
онлайн-ЗМІ.
Internet media,
mass media on the Internet,
electronic mass media,
online media.
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський гуманітарний ун-т Юридичний факультет. – Дніпро.
Citation: Ярош А. О. Засоби масової інформації в інтернеті: проблеми правового регулювання / А. О. Ярош // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. / Дніпровський гуманітарний ун-т Юридичний факультет. – Дніпро, 2018. – С. 155–158.
Abstract: У тезах проаналізовано проблеми правового регулювання діяльності ЗМІ в мережі Інтернет. Запропоновано шляхи їх вирішення. In theses the problems of legal regulation of media activity on the Internet are analyzed. The ways of their solution are offered.
Description: 1. Шевченко Т. Інтернет-ЗМІ та особливості діяльності журналістів в Інтернеті. Портал журналістів. URL: http://journ-port.ru. 2. Батманова С. К вопросу определения понятия сетевых СМИ. Научно-культурологический журнал RELGA. 2004. №10 (100). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/ Main?textid=261&level1=main&level2=articles. 3. Баранов О.А. Правове регулювання ЗМІ, що використовують Інтернет-технології. Правова інформатика. 2012. № 2 (34). URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/ 12boavit.pdf. 4. Топ-100 українських онлайн-ЗМІ за охопленням URL: http://watcher.com.ua/2017/02/15/top-100-ukrayinskyh-onlayn-zmi-za-ohoplennyam-2/. 5. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16.11.92 р. № 2782-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР).1993. № 1. Ст. 1. 6. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.93 р. № 3759-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР).1994. № 10. Ст. 43. 7. Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР).1992. № 48. Ст. 650. 8. Кондратьєва О. Мережевий хаос в Україні, або Як навести лад із інтернет-ЗМІ? Ліга. Моніторинг ЗМІ. ‒ 28.12.2011 URL: http://smi.liga.net/.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3534
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3748_IR.pdf201.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.