Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3554
Title: Пенсійне забезпечення в умовах реформування пенсійної системи України
Other Titles: Pension provision in conditions of Ukraine pension system reforming
Authors: Воронкова О.М., Моренець В.М.
Voronkova O.M., Morenets V.M.
Keywords: пенсійне забезпечення,
пенсійна система,
пенсійна реформа,
пенсія,
пенсійні виплати,
пенсійний фонд.
pension provision,
pension system,
pension reform,
pension,
pension payment,
pension fund.
Issue Date: 2017
Publisher: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент.
Citation: Воронкова О. М. Пенсійне забезпечення в умовах реформування пенсійної системи України / О. М. Воронкова, В. М. Моренець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 28. – С. 147–150.
Abstract: У статті досліджено основні детермінанти пенсійного забезпечення в Україні і світі. Проаналізовано сучасний стан пенсійного забезпечення в процесі реформування пенсійної системи України і на цій основі обґрунтовано пропозиції щодо його покращання. The main determinants of pension provision in Ukraine and in the world are explored in the article. The current state of pension provision in the process of Ukraine pension system reforming is analyzed and on this basis proposals for its improvement are substantiated.
Description: 1. Розмір української пенсії порівняли зі світовими показниками [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.media/ukrain/291310 2. Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/en 3. Офіційний сайт Bloomberg London [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bloomberg.com 4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua 5. Скільки отримують пенсіонери в Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/1015840.html 6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 7. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua 8. Офіційний сайт Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua 9. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3554
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3768_IR.pdf25.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.