Посібники Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 519
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник : конспект лекційДідківська Г.В.; Нікітін Ю.В.; Мірошниченко С.С.; Курбатова І.С.; Бодунова О.М.; Гмирін А.А.; Завидняк І.О.; Лугіна Н.А.; Мудряк Т.О.; Топчій В.В.; Драган О.В.; Didkivska G.V.; Nikitin Yu.V.; Miroshnichenko S.S.; Kurbatova I.S.; Bodunova O.M.; Hmyrin A.A.; Zavidnyak I.O.; Lugina N.A.; Mudryak T.O.; Topchiy V.V.; Dragan O.V.
2013Основи податкових знаньКалач Г.М.; Коваленко Ю.М.; Забарна Т.А.; Мискіна О.О.; Гільберг Т.Г.; Kalach G.М.; Kovalenko Yu.M.; Zabarna T.A.; Miskina O.O.; Hilberg T.G.
2021Фінансове право України (загальна частина)Касьяненко Л.М.; Мацелик Т.О.; Новицька Н.Б.; Бригінець О.О.; Мацелик М.О.; Мельник О.П.; Стріяшко Г.М.; Чайка В.В.; Шолкова Т.Б.; Kasianenko L.M.; Matselyk T.O.; Novytska N.B.; Bryhinets O.O.; Matselik M.O; Melnyk O.P.; Striyashko G.M.; Chayka V.V.; Sholkova T.B.
2021Фінансова діагностикаБедринець М.Д.; Довгань Л.П.; Ліснічук О.А.; Bedrynets M.D.; Dovgan L.P.; Lisnichuk O.A.
2021Педагогіка: практикумСуліма Є.М.; Дєніжна С.О.; Пєтухова І.О.; Sulima Ye.M.; Denizhna S.O.; Petukhova I.O.
2021Педагогіка: хрестоматія для здобувачів вищої освітиСуліма Є.М.; Дєніжна С.О.; Пєтухова І.О.; Sulima Ye.M.; Denizhna S.O.; Petukhova I.O.
2021Дії механізованих підрозділів в основних видах бою : навчальний посібник у схемах і таблицяхШевчук В.А.; Зайцев Д.В.; Яфонкін А.О.; Shevchuk V.A.; Zaitsev D.V.; Yafonkin A.O.
2021Стратегічний аналізЛісовий А.В.; Lisovyі A.V.
2021Бухгалтерський облікКраєвський В.М.; Колісник О.П.; Гуріна Н.В.; Костенко О.М.; Новікова О.П.; Kraevskyi V.M.; Kolisnyk O.P.; Hurina N.V.; Kostenko O.M.; Novikova O.P.
2021Цивільне право України (загальна частина) : практикумБілоус Т.Й.; Менів Л.Д.; Обривкіна О.М.; Чеховська І.В.; Bilous T.Y.; Meniv L.D.; Obryvkina O.M.; Chekhovska I.V.
2021Конституційне та муніципальне право України (у визначеннях та схемах)Шевченко А.Є.; Вітюк Д.Л.; Павлюх О.А.; Shevchenko A.Ye.; Vityuk D.L.; Pavlyukh O.A.
2009Ринок фінансових послуг:теорія і практикаУнинець-Ходаківська В.П.; Костюкевич О.І.; Лятамбор О.А.; Uninets-Khodakivs`ka V.P.; Kostyukevich O.I.; Lyatambor O.A.
2021Фінансові стратегії управління економічним розвиткомГордей О.Д.; Gordej O.D.
2021Покращіть свою англійську мовуОнучак Л.В; Яценко Л.М.; Макатер С.В.; Прохорова А.В.; Руженська Т.М.; Onuchak L.V; Yacenko L.M.; Makater S.V.; Proxorova A.V.; Ruzhens`ka T.M.
2021Спадкове право: практикумМілевська А.О.; Лаговська Н.В.; Milevska A.O.; Lagovska N.V.
2021Митна справа : практикумГребельник О.П.; Микитенко Т.В.; Сушкова О.Є.; Сторожук О.В.; Лепеха М.О.; Ємець А.В.; Борса В.В.; Іщук М.А.; Grebelnyk O.P.; Mykytenko T.V.; Sushkova O.Ye.; Storozhuk O.V.; Lepexa M.O.; Yemecz` A.V.; Borsa V.V.; Ishhuk M.A.
2021Торгове право ≈ Trade law : навчальн. посібникНикитченко Н.В.; Крикун В.Б.; Боднарчук О.Г.; Боднарчук О.І.; Минюк О.Ю.; Починок К.Б.; Онишко О.В.; Роженюк О.О.; Nykytchenko N.V.; Krykun V.B.; Bodnarchuk O.G.; Bodnarchuk O.I.; Mynyuk O.Yu.; Pochynok K.B.; Onyshko O.V.; Rozhenyuk O.O.
2021Трудове право УкраїниБоднарчук О.Г.; Васьківська К.М.; Левчук П.Р.; Bodnarchuk O.G.; Vaskivska K.M.; Levchuk P.R.
2021Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх практичне застосування: навчальний посібникМазіна О.І.; Рогозний С.А.; Mazina O.I.; Rogoznyj S.A.
2021Глосарій юридичних понять і термінів з «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн», «Історії вчень про державу і право». Ч. 2: М-Я.Кудін С.В.; Шевченко А.Є.; Корінний М.М.; Kudin S.V.; Shevchenko A.Ye.; Korinnyy M.M.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 519