Посібники Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 507
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Фінансові стратегії управління економічним розвиткомГордей О.Д.; Gordej O.D.
2021Покращіть свою англійську мовуОнучак Л.В; Яценко Л.М.; Макатер С.В.; Прохорова А.В.; Руженська Т.М.; Onuchak L.V; Yacenko L.M.; Makater S.V.; Proxorova A.V.; Ruzhens`ka T.M.
2021Спадкове право: практикумМілевська А.О.; Лаговська Н.В.; Milevska A.O.; Lagovska N.V.
2021Митна справа : практикумГребельник О.П.; Микитенко Т.В.; Сушкова О.Є.; Сторожук О.В.; Лепеха М.О.; Ємець А.В.; Борса В.В.; Іщук М.А.; Grebelnyk O.P.; Mykytenko T.V.; Sushkova O.Ye.; Storozhuk O.V.; Lepexa M.O.; Yemecz` A.V.; Borsa V.V.; Ishhuk M.A.
2021Торгове право ≈ Trade law : навчальн. посібникНикитченко Н.В.; Крикун В.Б.; Боднарчук О.Г.; Боднарчук О.І.; Минюк О.Ю.; Починок К.Б.; Онишко О.В.; Роженюк О.О.; Nykytchenko N.V.; Krykun V.B.; Bodnarchuk O.G.; Bodnarchuk O.I.; Mynyuk O.Yu.; Pochynok K.B.; Onyshko O.V.; Rozhenyuk O.O.
2021Трудове право УкраїниБоднарчук О.Г.; Васьківська К.М.; Левчук П.Р.; Bodnarchuk O.G.; Vaskivska K.M.; Levchuk P.R.
2021Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх практичне застосування: навчальний посібникМазіна О.І.; Рогозний С.А.; Mazina O.I.; Rogoznyj S.A.
2021Глосарій юридичних понять і термінів з «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн», «Історії вчень про державу і право». Ч. 2: М-Я.Кудін С.В.; Шевченко А.Є.; Корінний М.М.; Kudin S.V.; Shevchenko A.Ye.; Korinnyy M.M.
2017Програмування мовою JAVA: практикумРатушняк Т.В.; Ratushnyak T.V.
2021Кримінальне право України. Особлива частинаНікітін Ю.В.; Мірошниченко С.С.; Курбатова І.С.; Бодунова О.М.; Гмирін А.А.; Завидняк І.О.; Лугіна Н.А.; Мудряк Т.О.; Топчій В.В.; Драган О.В.; Didkivska H.V.; Nikitin Yu.V.; Miroshnychenko S.S.; Kurbatova I.S.; Bodunova O.M.; Hmyrin A.A.; Zavydniak I.O.; Luhina N.A.; Mudriak T.O.; Topchii V.V.; Drahan O.V.
2021Аналіз даних за допомогою RНовицька Н.В.; Паянок Т.М.; Параниця Н.В.; Богдан С.В.; Novytska N.V.; Payanok Т.M.; Paranytsia N.V.; Bohdan S.V.
2021ГімнастикаМалинський І.Й.; Крупеня С.В.; Сергієнко Ю.П.; Лаврентьєв О.М.; Malynskyi I.Y.; Krupenia S.V.; Serhiienko Y.P.; Lavrentiev O.M.
2020Шахрайство в сфері фінансових послугСубіна Т.В.; Subina T.V.
2020Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях України: практичний посібник клініцистаШолкова Т.Б.; Гарбінська-Руденко А.В.; Кабанов В.І.; Кармаліта М.В.; Мацелик Т.О.; Субіна Т.В.; Sholkova T.B.; Garbinska-Rudenko A.V.; Kabanov V.I.; Karmalita M.V.; Matselyk T.O.; Subina T.V.
2020Банківське правоБригінець О.О.; Гарбінська-Руденко А.В.; Субіна Т.В.; Briginets O.O.; Garbinska-Rudenko A.V.; Subina T.V.
2020Street Law: захист прав споживачів у сфері фінансових послугДацко К.; Ломжець Ю.; Ковцун Х.; Шкарнега О.; Пузирний В.; Шолкова Т.; Datsko K.; Lomzhets Yu.; Kovtsun Kh.; Shkarnega O.; Puzyrny V.; Sholkova T.
2019Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментарАнтипов В.І.; Antypov V.I.
2021Земельне правоБоднарчук О.Г.; Васьківська К.М.; Гаврилішин А.П.; Bodnarchuk O.H.; Vaskivska K.M; Havrylishyn A.P.
2021Г Л О С А Р І Й юридичних понять і термінів з «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн» та «Історії вчень про державу і право»Шевченко А.Є.; Кудін С.В.; Корінний М.М.; Shevchenko A.Ye.; Kudin S.V.; Korinnyi M.M.
2021Економічна інформатика: курс лекційГладченко О.В.; Ніжегородцев В.О.; Одинець В.А.; Поденежко О.В.; Ратушняк Т.В.; Gladchenko O.V.; Nizhegorodtsev V.O.; Odinets V.A.; Podenezhko O.V.; Ratushnyak T.V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 507