Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3575
Title: Напрями вдосконалення оподаткування банківських установ
Other Titles: Directions of improvement of taxation of banking institutions
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Банківська система,
капітал банку,
прибуток від банківських операцій,
оподаткування банківської установи,
податок на прибуток.
Banking system,
bank capital,
profit from banking operations,
taxation of a banking institution,
income tax.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь.
Citation: Побоча К. П. Напрями вдосконалення оподаткування банківських установ / К. П. Побоча // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку) : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф., 20–22 грудня 2001 р. / Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – С. 244–245.
Abstract: Однією з передумов формування в Україні повноцінних ринкових відносин та стабільної фінансової системи є підвищення ефективності ролі банківської системи як основної ланки в системі господарювання держави. Удосконалення податкової системи у сфері банківської діяльності сприятиме збільшенню надходжень до бюджету, підвищенню фінансової стійкості банківських установ, а саме головне – сприятиме економічному зростанню в країні. One of the prerequisites for the formation of a full-fledged market relations and a stable financial system in Ukraine is to increase the efficiency of the role of the banking system as the main link in the state's economic system. Improving the tax system in banking will increase budget revenues, increase financial stability of banking institutions, and most importantly, it will contribute to economic growth in the country.
Description: 1. Про систему оподаткування: Закон України від 18 лютого 1997 року зі змінами і доповненнями. 2. Про оподаткування прибутку підприємства: Закон України від 22 травня 1997 року зі змінами і доповненнями. 3. Про податок на додану вартість: Закон України від 22 червня 1997 року зі змінами і доповненнями. 4. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ. – 1999. – №3. – С. 60 – 62. 5. Ризики за активними операціями комерційних банків і їх прибутковість // Вісник НБУ. – 1998. – №12. – С. 24 – 28.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3575
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3783_IR.pdf147.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.