Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3580
Title: Основні напрями зниження кредитних ризиків у діяльності комерційних банків
Other Titles: The main directions of reduction of credit risks in the activities of commercial banks
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Банківська система,
кредитування,
кредитні ризики,
мінімізація кредитних ризиків,
комерційні банки.
Banking system,
lending,
credit risks,
minimization of credit risks,
commercial banks.
Issue Date: 2003
Publisher: Мин-во образования и науки Украины, Каф. финансов и кредита [та ін.]. – Симферополь.
Citation: Побоча К. П. Основні напрями зниження кредитних ризиків у діяльності комерційних банків / К. П. Побоча // Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма : труды у межвузовской (всеукраинской) науч.-практ. конф. аспирантов и студентов, 26-30 марта 2003 г. / Мин-во образования и науки Украины, Каф. финансов и кредита [та ін.]. – Симферополь, 2003. –С. 158–160.
Abstract: У кожної банківської установи одним з першочергових завдань є дослідження ефективних методів впливу на банківські ризики. Це сприяє зниженню рівня проблемних кредитів у кредитному портфелі банку та зростанню прибутковості від здійснення банківських операцій, і як результат, зміцненню фінансової стійкості установи. In each banking institution, one of the top priorities is the study of effective methods of influencing bank risks. This contributes to reducing the level of problem loans in the bank's loan portfolio and increase the profitability of banking operations, and as a result, to strengthen the financial stability of the institution.
Description: 1. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко; За заг. ред. В. В. Вітлінського. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 251 с. 2. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИЦК «ДИС», 1997. – 464 с. 3. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. К. Р. Тагирбекова. – М.: Издательский дом «Инфра – м», Изд. «Весь мир», 2001. – 720 с. 4. Банковское дело: стратегическое руководство. – М.: Изд. АО «Консалтбанкир», 1998. – 432 с. 5. Кратюк В., Кірєєв О., Карчева Г. Аналіз діяльності банків України за 9 місяців 2002 року та проблеми їх сталого розвитку // Вісник НБУ. – 2002. – №12. – С. 2 – 9. 6. Вощило М. Основи управління ризиками у банківській справі // Вісник НБУ. – 2001. – №12. – С. 51 – 52.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3580
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3788_IR.pdf294.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.