Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3588
Title: Управління кредитно-інвестиційними портфелями комерційних банків України: напрями оптимізації в період виходу з фінансової кризи
Other Titles: Management of credit and investment portfolios of commercial banks of Ukraine: directions of optimization during the period of the financial crisis exit
Authors: Мамонова Г.В., Побоча К.П.
Mamonova G.V., Pobocha K.P.
Keywords: Банк,
кредитні ризики,
кредитний портфель,
інвестиційний портфель,
оптимізація.
Bank,
credit risks,
loan portfolio,
investment portfolio,
optimization.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна податкова служба України, Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь.
Citation: Мамонова Г. В. Управління кредитно-інвестиційними портфелями комерційних банків України: напрями оптимізації в період виходу з фінансової кризи / Г. В. Мамонова, К. П. Побоча // Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2011 р. / Державна податкова служба України, Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2011. – Т. 1. – С. 154-155.
Abstract: Тези присвячено тенденціям, проблемам та перспективам удосконалення управління кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ. Сформульовані конкретні висновки і пропозиції щодо основних напрямів оптимізації кредитно-інвестиційної діяльності банків України. The thesis is devoted to trends, problems and prospects of improving the management of credit and investment activities of banking institutions. Concrete conclusions and suggestions on the main directions of optimization of credit and investment activity of banks of Ukraine are formulated.
Description: 1. Кравченко І., Багратян Г. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи // Вісник НБУ, 2009. – №1. – С. 19 – 23. 2. Боровікова М. Інвестиційна діяльність і капіталізація комерційних банків у період дестабілізації економіки України // Вісник КНТЕУ, 2009. – №4. – С. 18 – 24. 3. Іващенко Ю. Механізм залучення комерційних банків до інвестування економіки в умовах фінансової кризи // Вісник НБУ, 2010. – №1. – С. 54 – 56.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3588
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3796_IR.pdf330.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.