Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3589
Title: Удосконалення системи управління місцевими фінансами
Other Titles: Improvement of the local finance management system
Authors: Побоча К.П., Кучерява О.В.
Pobocha K.P., Kucheryava O.V.
Keywords: Фінанси,
місцеві фінанси,
бюджет,
бюджетні кошти,
бюджетна система.
Finance,
local finances,
budget,
budget funds,
budget system.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна податкова служба України, Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь.
Citation: Побоча К. П. Удосконалення системи управління місцевими фінансами / К. П. Побоча, О. В. Кучерява // Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2011 р. / Державна податкова служба України, Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2011. – Т. 1. – С. 202–204.
Abstract: Одним із способів зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів є застосування правильної політики управління міжбюджетних відносин, та моделі міжбюджетних відносин. Формування дієвої моделі міжбюджетних відносин, з одного боку, є запорукою створення регіональної економіки, що стабільно розвивається, а з іншого – гарантією того, що кошти державного та місцевих бюджетів будуть витрачатися ефективно. One way to strengthen the revenue side of local budgets is to apply the correct policy of intergovernmental fiscal relations, and models of intergovernmental fiscal relations. Formation of an effective model of intergovernmental fiscal relations, on the one hand, is the key to the creation of a stable and stable regional economy, and, on the other hand, guarantees that the funds of state and local budgets will be spent efficiently.
Description: 1. Удосконалення системи управління системи формування міжбюджетних відносин як однієї із засад зміцнення доходної частини місцевих бюджетів України / Кобилецька О. Ф. // http://www.nbuv.gov.ua 2. Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні / Н. Є. Бойцун // Фінанси України. – 2008. – №5. – С. 6 – 11. 3. Оптимізація управління бюджетними ресурсами / С. Попович // Казна. – 2006. – №10. – С. 30 – 31. 4. Удосконалення системи управління фінансовими потоками на місцевому рівні / В. Д. Макогон // Економіка, фінанси, право. – 2007. –№10. – С. 21 – 25.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3589
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3797_IR.pdf298.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.