Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/359
Title: Сучасний стан та проблеми енергозбереження в Україні
Other Titles: Current state and problems of energy saving in Ukraine
Authors: Цимбалюк С.Я.
Короленко І.В.
Tsymbaliuk S.Ya.
Korolenko I.V.
Keywords: енергетика
енергозбереження
енергетична криза
енергоспоживання
energy
conservation of energy
energy crisis
energy consumption
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Цимбалюк С.Я. Сучасний стан та проблеми енергозбереження в Україні / С.Я. Цимбалюк, І.В. Короленко // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК – 2016), м. Ірпінь, 29 березня 2016 р. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 236 – 247. – Режим доступу:
Abstract: У статті розкриваються основні причини світової енергетичної кризи крізь призму процесів індустріалізації суспільства, що характеризуються збільшенням споживання природних ресурсів Землі, які є вичерпними. Проводиться паралель між ступенем енергоспоживання в Україні та інших країнах з метою зосередження особливої уваги на здобутках передових держав на шляху економії енергії.
The article shows main causes of the global energy crisis through the prism of society industrialization processes characterized by increasing consumption of natural resources of the Earth, which are exhaustive. A parallel is set between the degree of energy consumption in Ukraine and other countries with the purpose of focusing special attention to the achievements of advanced countries on their way of energy savings.
Description: 1. Annual Report and Form 20-F 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/bp-annual-report-and-form-20f-2015.pdf 2. BP Statistical Review of World Energy. June 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naftogaz-europe.com/newsfiles/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf 3. Outlook to 2035 – energy use to rise by a third. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-2035/energy-outlook-to-2035.html 4. Енергетична стратегія України на період до 2030 р.: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 1071. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 5. Енергозбереження як фактор підвищення конкурентоспроможності господарювання та національної економіки. Дані Аналітичного Центру «Академія». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=330 6. Калейніков Г.Є. Альтернативна енергетика – рішення питання енергозабезпечення / Г.Є. Калейніков // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 1. – С. 48 – 50. 7. Костерин В. Возобновляемая энергетика как лекарство от «газовой недостаточности» // Зеркало недели. – 2006. – №6. 8. Креховецький О.М. Альтернативна енергетика та енергозаощадливість – основні проблеми сьогодення / О.М. Креховецький, А.В. Сибірний, А.Б. Тарнавський // Науковий вісник Національного лісотехнічного ун-ту України. – 2010. – Вип. 20.4 – С. 97 – 101. 9. Методичні основи формування «зелених» тарифів на електричну енергію вітрових електричних станцій. – К., 2003. –11 с. 10. Могилко О.В. Аналіз перспектив розвитку сонячної енергетики та інших альтернативних джерел енергії України / О.В. Могилко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – С. 51 – 53. 11. Бурячок Т.О. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі / Т.О. Бурячок, З.Ю. Буцьо, Г.Б. Варламов та ін. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/intro 12. Світові запаси нафти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki 13. Чи є життя після нафти: коли закінчиться «чорне золото» і що його замінить. – Газета «Сегодня», 4 березня 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/est-li-zhizn-posle-nefti-kogda-zakonchitsya-chernoe-zoloto-i-chto-ego-zamenit-696376.html chto-ego-zamenit-696376.html 14. Шевчук В.Я. Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с. 15. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії // Аналітична записка Біоенергетичної асоціації України №13. – 1 грудня 2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uabio.org/activity/uabio-analytics. 16. Відновлення деградованих торфовищ Українського та Білоруського Полісся. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.restoringpeatlands.org.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/359
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
317_IR.pdf309.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.