Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3597
Title: Проблемні аспекти виконання бюджету за 2012 рік: порівняльна характеристика показників
Other Titles: Problematic aspects of budget execution for 2012: a comparative characteristic of indicators
Authors: Побоча К.П., Бєляєва В.М.
Pobocha K.P., Belyaeva V.M.
Keywords: Бюджет,
бюджетний рік,
бюджетна система,
бюджетні надходження,
бюджетні видатки.
Budget,
budget year,
budget system,
budget revenues,
budget expenditures.
Issue Date: 2013
Publisher: Громадська організація « Київський економічний науковий центр». – К.
Citation: Побоча К. П. Проблемні аспекти виконання бюджету за 2012 рік: порівняльна характеристика показників / К. П. Побоча, В. М. Бєляєва // Проблеми формування та реалізації регіональної економіки : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2013 р. / Громадська організація « Київський економічний науковий центр». – К., 2013. – Ч. І. – С. 28–31.
Abstract: Успішне функціонування економіки будь-якої країни тісно пов’язане з оптимальним забезпеченням формування та виконання бюджету. Від ефективного здійснення бюджетного процесу залежить дієвість бюджетної політики. Отже аналіз виконання бюджету та врахування отриманих показників може забезпечити покращення здійснення бюджетного процесу у майбутньому. Successful functioning of the economy of any country is closely linked with the optimal provision of budget formation and execution. Effectiveness of the budget process depends on the effectiveness of fiscal policy. Thus, an analysis of the budget execution and taking into account the obtained indicators can provide an improvement in the implementation of the budget process in the future.
Description: 1. Бюджетний кодекс України. – К. : Правова єдність, 2010. -108 с. 2. Податковий кодекс України. – К. : Інформ.-вид. центр ДПА України, 2010. – 336 с. 3. Про Державний бюджет України на 2012 рік / Закон України від 22.12.2011 №4282 – VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua. 4. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2012 рік / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.] : ІБСЕД, Проект «Заміщення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ – ІІ) впровадження», USAID/ - К., 2013. – 73 с. 5. Матеріали до проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wwww.zakon1.rada.gov.ua. 6. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3597
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3805_IR.pdf290.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.