Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3601
Title: Проблемні аспекти здійснення інвестування та кредитування підприємств реального сектору економіки
Other Titles: Problematic aspects of investing and lending to enterprises in the real sector of the economy
Authors: Побоча К.П., Федорова І.О.
Pobocha K.P., Fedorova I.O.
Keywords: Інвестування,
кредитування,
інвестиційна політика,
кредитна політика,
реальний сектор економіки.
Bank,
credit risks,
loan portfolio,
credit monitoring,
quality control of the loan portfolio.
Issue Date: 2017
Publisher: Мін-во освіти і науки, Нац. Авіаційний ун-т [та ін.]. – К.
Citation: Побоча К. П. Проблемні аспекти здійснення інвестування та кредитування підприємств реального сектору економіки / К. П. Побоча, І. О. Федорова // Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах : матер. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 23 травня 2017 р. / Мін-во освіти і науки, Нац. Авіаційний ун-т [та ін.]. – К., 2017. – С. 65–66.
Abstract: Сучасний стан підприємств реального сектору економіки України потребує реальних змін та значних фінансових вкладень. Вітчизняні підприємства потребують інвестиційних та кредитних ресурсів для часткової модернізації чи повного оновлення технологій, розширення виробництва продукції, впровадження інноваційних технологій. The current state of the enterprises of the real sector of the Ukrainian economy needs real changes and significant financial investments. Domestic enterprises need investment and credit resources for partial modernization or full upgrade of technologies, expansion of production, introduction of innovative technologies.
Description: 1. Донець О. Б. Взаємозв’язок проблем банківського і реального секторів економіки в Україні / О. Б. Донець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – №10. – С. 239 – 242. 2. Воронченко О. В. Фінансове забезпечення розвитку реального сектору економіки / О. В. Воронченко // Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. – 2012. – №2. – С. 50 – 56. 3. Терещенко Г. М. Інноваційні механізми стимулювання спрямування фінансових ресурсів у розвиток реального сектора економіки / Г. М. Терещенко, Т. А. Мусатова // Наукові праці НДФІ. – 2014. - №3 (68). – С. 121 – 129.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3601
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3809_IR.pdf211.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.