Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3606
Title: Вплив антикризового регулювання на розвиток банківських корпорацій в Україні
Other Titles: Influence of anti-crisis regulation on the development of banking corporations in Ukraine
Authors: Побоча К.П.
Pobocha K.P.
Keywords: Антикризове регулювання,
банківські установи,
банківська криза,
банківська система,
капіталізація,
фінансова безпека,
фінансова стійкість.
Anticrisis regulation,
banking institutions,
banking crisis,
banking system,
capitalization,
financial security,
financial stability.
Issue Date: 2019
Publisher: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні науки».
Citation: Побоча К. П. Вплив антикризового регулювання на розвиток банківських корпорацій в Україні / К. П. Побоча // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні науки». – 2019. – № 1 (21). – С. 63–67.
Abstract: Наслідки фінансової кризи як складової системної кризи в Україні негативним чином вплинули на економічні показники діяльності не лише банківських корпорацій, але й економіки країни у цілому. Умовою сталого розвитку фінансової сфери України є здійснення ефективного антикризового регулювання банківськими корпораціями. Перехід до висхідної траєкторії розвитку фінансового сектору України базується на реалізації інноваційних стратегій антикризового регулювання банківської корпорації. Це дозволить вирішити проблеми стійкого функціонування та забезпечення платоспроможності й ліквідності банківських установ, а також сприятиме економічному зростанні в країни. The consequences of the financial crisis as a component of the systemic crisis in Ukraine negatively affected the economic performance of banking corporations. Movement to the ascending development trajectory of financial sector Ukraine is based on the implementation of innovative strategies of banking corporation anti-crisis regulation. The condition of sustainable development of the financial sector of Ukraine is the implementation of effective anti-crisis regulation by banking corporations.
Description: 1. Селіверстова Л. С., Адаменко І. П. Особливості розвитку фінансового ринку України. Інвестиції:практика та досвід. 2018. №9. С. 13-17. 2. Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти: монографія / За ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучерової. Запоріжжя : КПУ, 2017. 452 с. 3. Бутенко В. В., Лисенко К. А. Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи його розвитку. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-2. С. 88-91. 4. Олешко А. А., Побоча К. П. Актуальні напрями подолання банківської кризи в Україні. Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України: збірник наукових праць. 2017. Вип. №1 (3). С. 70 – 78. 5. Чуб П. М. Проблемна кредитна заборгованість банків в Україні та світі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №18. С. 41-46. 6. Звіт про фінансову стабільність. Офіційний сайт Національного банку України. URL:https://www.bank.gov.ua/control/uk/index 7. Аналітика. Асоціація українських банків. URL: http://aub.org.ua
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3606
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3814_IR.pdf620.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.