Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3621
Title: Гендерне бюджетування як інноваційний інструмент управління бюджетними коштами
Other Titles: Gender budgeting as an innovative tool for managing budget funds
Authors: Нечипоренко А.В.
Nechyporenko A.V.
Keywords: Гендерне бюджетування,
державні фінанси,
стабілізація,
розвиток.
Gender budgeting,
public finances,
stabilization,
development.
Issue Date: 2019
Publisher: Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи, Академія економічних наук України [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Нечипоренко А. В. Гендерне бюджетування як інноваційний інструмент управління бюджетними коштами / А. В. Нечипоренко // Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України (присвяченої пам’яті професора Л. Л. Тарангул) : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 березня 2019 р., м. Ірпінь. / Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи, Академія економічних наук України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 303–305.
Abstract: У тезах розглянуто гендерне бюджетування як інноваційний інструмент управління бюджетними коштами. Зазначено, що запровадження гендерного бюджетування в Україні дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів, а також сприятиме ефективному соціально-економічному розвитку країни. The thesis considers gender budgeting as an innovative tool for managing budget funds. It is noted that the introduction of gender budgeting in Ukraine will increase the efficiency of the use of budget funds, as well as promote effective socio-economic development of the country.
Description: 1. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко. – Київ : «Центр учбової літератури», 2019. – 224 с. 2. Голинська О. В. Гендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна основа ефективності бюджетних програм // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018. – №8. 3. Забаштанський М. М. Бюджетний аналіз в системі бюджетного планування / М. М. Забаштанський, С. М. Зеленський, А. Б. Літош // Вісник ЧДТУ : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 3 (52). – С. 282–288. 4. Інноваційна модернізація менеджменту в умовах глобальної нестабільності : монографія / за заг. ред. А. Ю. Горбового // Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь-Білосток, 2018. – 305 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3621
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3828_IR.pdf602.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.