Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3627
Title: Критерії віднесення товарів до повністю вироблених в країні відповідно до угод про вільну торгівлю за участі України
Other Titles: Criteria for attributing goods to fully manufactured in the country in accordance with free trade agreements with the participation of Ukraine
Authors: Яковенко О.В.
Yakovenko O.V.
Keywords: угода про вільну торгівлю,
країна походження,
товари повністю вироблені,
тарифні преференції,
Кіотська конвенція.
free trade agreement,
country of origin,
manufactured goods,
tariff preferences,
Kyoto Convention.
Issue Date: 2018
Publisher: Економіка та суспільство.
Citation: Яковенко О. В. Критерії віднесення товарів до повністю вироблених в країні відповідно до угод про вільну торгівлю за участі України [Електронний ресурс] / О. В. Яковенко // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 18. – С. 93–100. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/14.pdf
Abstract: В статті досліджено угоди про вільну торгівлю за участі України у частині визначення походження товарів. Аналіз кожної із угод на відповідність рекомендаціям Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, які стосуються віднесення товарів до повністю вироблених у одній із сторін угоди показав використання різної термінології, для позначення однакових за змістом критеріїв віднесення товарів до повністю вироблених. Крім того, в статті встановлено суттєві відмінності в Угоді про вільну торгівлю з Канадою, що стосуються багатьох із загальноприйнятих критеріїв, що закріплені у Кіотській конвенції. Результати аналізу дають можливість органам доходів і зборів врахувати можливі ризики при здійсненні митного контролю при переміщенні товарів, що мають преференційне походження. The article is devoted to the topic of free trade agreements with the participation of Ukraine in determining the origin of goods. The analysis of each of the agreements for compliance with the recommendations of the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, concerning the attribution of goods to wholly produced in one of the parties to the agreement, has shown the use of different terminology to refer to the same content of the criteria for attributing goods to fully produced. In addition, the article identifies significant differences in the Free Trade Agreement with Canada regarding many of the generally accepted criteria set forth in the Kyoto Convention. The results of the analysis enable the relevant government institutions to take into account the potential risks in the implementation of customs control in the movement of goods of a preferential origin.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3627
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3834_IR.pdf282.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.