Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3632
Title: Значення фінансової безпеки для національних інтересів України
Other Titles: Value of financial security for national interests of Ukraine
Authors: Лізніченко Є.М., Шакірова О.В.
Liznichenko E.M., Shakirova O.V.
Keywords: фінансова безпека,
економічна безпека,
національні інтереси,
фінансова криза,
загрози економічної безпеки.
financial security,
economic security,
national interests,
financial crisis,
threats to economic security.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь.
Citation: Лізніченко Є. М. Значення фінансової безпеки для національних інтересів України / Є. М. Лізніченко; наук. кер. О. В. Шакірова // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 213–218.
Abstract: Матеріали тез пов’язані зі значенням фінансової безпеки для національних інтересів держави. The materials of theses are related to the importance of financial security for the national interests of the state.
Description: 1. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 №8 URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 218 2. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. К. : НІСД, 1997. 144 с. 3. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / Барановський О. І. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 759 с. 4. Василик О. Д. Бюджетна система України / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с 5. Савицька О. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової безпеки України / О. Савицька // Економічний форум. – 2012. №3. – С.14 6. Зовнішній борг України на кінець першого півріччя 2013р. URL: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71174 7. Інвестиційний клімат в Україні. URL: http://www.me. gov.ua/file/link/212362/file/Invest_klimat_13_06_2013.doc. 8. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013№1277 URL:http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=MetodichniRekomendatsii. 9. Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015: «Про Стратегію національної безпеки України» - ст. 14, стаття 1353.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3632
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3839_IR.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.