Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3635
Title: Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці
Other Titles: The main problems of financial security of Ukraine in the conditions of crisis phenomena in the economy
Authors: Дем’яненко В.В., Бадзюнь О.В., Шакірова О.В.
Demyanenko V.V., Bajun O.V., Shakirova O.V.
Keywords: фінансова безпека,
кризові явища в економіці,
фінансово-економічна криза,
внутрішні і зовнішні загрози,
моніторинг.
financial security,
crisis phenomena in the economy,
financial and economic crisis,
internal and external threats,
monitoring.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь.
Citation: Дем’яненко В. В. Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці / В. В. Дем’яненко, О. В. Бадзюнь ; наук. кер. О. В. Шакірова // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 94–98.
Abstract: Тези присвячені висвітленню основних проблем фінансової безпеки в умовах кризових явищ в економіці держави. Abstracts are devoted to highlighting the main issues of financial security in the context of crisis phenomena in the state economy.
Description: 1. Івашко О. Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці / Олена Івашко. // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – №2. – С. 61 2. Лисяк Л. В. Сучасний стан та основні проблем фінансової безпеки України / Лисяк Л. В., Подлужна Я. Ю. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» № 12, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. economy. nayka. com.ua/?op=1&z=4690 3. Гапонюк О.І. Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення // Вісник приазовського державного технічного університету 2017р. Серія: Економічні науки Вип. 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ves.pstu. edu/ article/ view/ 36455/32622 4. Гімер Р. Загрози енергетичній безпеці та заходи протидії їм [Ел. ресурс] / Р. Гімер. — Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru/2012_2/art46.pdf. 5. Коровайченко Н.Ю. Шляхи підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Н.Ю. Коровайченко, Н.П. Саженіна // Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2016 р. — ч. І. — К. : УДУФМТ, 2010. — С. 56—58 6. Дідович І. Формування економічної безпеки держави та регіону / І.І. Дідович, І.Я. Фабін // Науковий вісник НЛТУ України. — 2017. — Вип. 19.11. — С. 152—158.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3635
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3842_IR.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.