Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3639
Title: Фінансова безпека України: проблеми та шляхи вирішення
Other Titles: Financial security of Ukraine: problems and solutions
Authors: Куценко А.О., Гриневич А.В., Шакірова О.В.
Kutsenko A.O., Grinevich A.V., Shakirova O.V.
Keywords: фінансова безпека,
тіньова економіка,
зовнішньоекономічна політика,
зовнішній борг,
МВФ,
інфляція.
financial security,
shadow economy,
foreign economic policy,
external debt,
IMF,
inflation.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь.
Citation: Куценко А. О. Фінансова безпека України: проблеми та шляхи вирішення / А. О. Куценко, А. В. Гриневич ; наук. кер. О. В. Шакірова // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 204–209.
Abstract: У тезах аналізуються проблеми та шляхи вирішення фінансової безпеки України. The thesis analyzes the problems and ways of solving financial security of Ukraine.
Description: 1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні: методологія оцінки та механізми забезпечення. URL: http://www.gbv.de/dms/ zbw/505608650.pdf. 2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL:http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm. 209 3. Галина Галачова. Дефолт на порозі? Що показав аналіз виконання держбюджету. URL:https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/16/639655/ 4. Звіт про фінансову стабільність червень 2018 року. URL:https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860 5. Олександр Радчук. Баланс над прірвою: 5 найбільших економічних ризиків для України в 2018 році. URL:https://www.slovoidilo.ua/2018/01/17/kolonka/aleksandr-radchuk/ekonomika/balans-nad-prirvoyu-5-najbilshyx-ekonomichnyx-ryzykiv-ukrayiny-2018-roczi 6. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3639
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3846_IR.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.