Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/364
Title: Методологічні основи управління ризиками у адмініструванні податків
Other Titles: Methodology for the risk management in taxation
Authors: Вітлінський В.В., Редич О.В.
Vitlinskyy V.V., Redych O.V.
Keywords: адміністрування податків,
податкові ризики,
управління ризиками,
операційні ризики,
ризико-орієнтована система адміністрування податків,
система підтримки прийняття рішень,
СППР,
DSS,
система управління якістю,
tax administration,
tax risks,
risk management,
operational risk,
risk-based system of tax administration,
DSS,
quality management system
Issue Date: 2009
Publisher: Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України
Citation: Вітлінський В.В. Методологічні основи управління ризиками у адмініструванні податків.//Вітлінський В.В., Редич О.В. // Науковий вісник НУДПСУ, №3 (46), 2009,- С.107-113.
Abstract: У статті висвітлюються методологічні основи управління ризиками у галузі оподаткування. Даються означення податкових ризиків держави і платника податків, розкривається суб’єктивно-об'єктивна сутність податкових ризиків, наводиться класифікація ризиків діяльності органів ДПС України. Подана авторами система понять і класифікація ризиків дозволяє сформувати концептуальні засади побудови ризико-орієнтованої системи адміністрування податків.The article shed the light on the methodological bases of management by risks in taxadministrating. In article are given: definitions of tax risks of the gavernement and the payer of taxes; classification of risks of activity of authorities of tax service of Ukraine; revealation subjectively-objective essence of tax risks. The system of concepts developed by authors and classification of risks allows to generate conceptual approaches of construction risk-focused of system of administration of taxes.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/364
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322_IR.pdf591.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.