Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3645
Title: Інвестиційні можливості венчурних фондів в Україні
Other Titles: Investment possibilities of ventures fund in Ukraine
Authors: Вергелюк Ю.Ю.
Verheliuk Y.Y.
Keywords: Інвестиційна діяльність,
венчурні фонди,
інвестиційні можливості,
венчурний капітал.
Investment activity,
venture funds,
investment opportunities,
venture capital.
Issue Date: 2019
Publisher: Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи, Академія економічних наук України [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Вергелюк Ю. Ю. Інвестиційні можливості венчурних фондів в Україні / Ю. Ю. Вергелюк // Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України (присвяченої пам’яті професора Л. Л. Тарангул) : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 березня 2019 р., м. Ірпінь. / Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи, Академія економічних наук України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 82–83.
Abstract: Розглянуто особливості функціонування венчурного капіталу в Україні. The peculiarities of the functioning of venture capital in Ukraine are considered.
Description: 1. Управление инвестиционными и инновационными программами для российских компаний с государственным участием. URL: www.rusventure.ru/ru/programm/analytics (дата звернення: 10.03.2019). 2. Череп А. В., Лігузова В. О. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. 2010. № 6. С. 92-96. 3. Code of Federal Regulation: Title 17, Chapter II , Part 275, Section 275.203(l)-1.URL:http://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/275.203%28l%29-1. (дата звернення 05.03.2019).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3645
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3852_IR.pdf215.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.