Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3647
Title: Підвищення ефективності податкового контролю в аспекті забезпечення національної фінансово-економічної безпеки
Other Titles: Increase of tax control efficiency in terms of providing national financial and economic security
Authors: Воронкова О.М.
Voronkova O.M.
Keywords: податковий контроль,
фінансово-економічна безпека,
ефективність,
податкові перевірки,
непрямі методи,
тіньова економіка.
tax control,
financial and economic security,
efficiency,
tax audits,
indirect methods,
the shadow economy.
Issue Date: 2017
Publisher: Запоріжжя : КПУ.
Citation: Воронкова О. М. Підвищення ефективності податкового контролю в аспекті забезпечення національної фінансово-економічної безпеки ; 4.4. / О. М. Воронкова // Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти : монографія. / Класичний приватний ун-т. ; за ред. О. М. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 329–343.
Abstract: Охарактеризовано сучасні форми, способи та методи податкового контролю в Україні. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід використання непрямих методів визначення реальних податкових зобов'язань платників податків. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності податкового контролю в аспекті забезпечення національної фінансово-економічної безпеки за рахунок оподаткування тіньових операцій. Modern forms, techniques and methods of tax control in Ukraine are characterized. National and international experience in the use of indirect methods of determining the real tax duties of taxpayers are analyzed. The ways of improving the efficiency of tax control in terms of providing national financial and economic security through taxation of shadow transactions.
Description: 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 2. Про банки та банківську діяльність: Закон України: від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України: від 4 грудня 1990 р. № 509-XII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 4. Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов‘язань за непрямими методами: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2002 р. № 697 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liga.kiev.ua 5. Про затвердження методичних рекомендацій визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами: Наказ Державної податкової адміністрації України: від 5 липня 2002 р. № 312 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liga.kiev.ua 6. Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. Наказ Міністерства фінансів України від 2 червня 2015 р. № 524 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 7. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України: від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 8. Щодо можливості застосування непрямих методів визначення суми податкового зобов’язання до фізичних осіб – не суб’єктів підприємницької діяльності: Лист ДПА України: від 28 квітня 2005 р. № 4146/Х/17-115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liga.kiev.ua
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3647
ISBN: 978-966-414-212-7
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3854_IR.pdf635.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.