Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3652
Title: Фінансова звітність як інформаційне джерело електронного контролю
Other Titles: Financial reporting as an electronic source of electronic control
Authors: Сторожук Т.М.
Storozhuk T.M.
Keywords: фінансова звітність,
електронний контроль,
інформаційне джерело,
електронне звітування.
financial reporting,
electronic control,
information source,
electronic reporting.
Issue Date: 2018
Publisher: Держ. фіскальна служба України, Ун–т ДФС України, Науково–дослідний ін–т фіскальної політики. – Ірпінь.
Citation: Сторожук Т. М. Фінансова звітність як інформаційне джерело електронного контролю [Електронний ресурс] / Т. М. Сторожук // Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії : зб. матер. наук.–практ. круглого столу, 26 жовтня 2018 р., Ірпінь / Держ. фіскальна служба України, Ун–т ДФС України, Науково–дослідний ін–т фіскальної політики. – Ірпінь, 2018. – С. 52–54. – Режим доступу : http://ndi-fp.nusta.edu.ua/files/doc/2018_Zbirnuk_tez_26_10_2018.pdf
Abstract: Розглядається фінансова звітність суб’єктів господарювання як одне із найбільш достовірних та надійних інформаційних джерел здійснення електронного контролю. Зазначено можливі способи подання електронного звіту до адресата звітності сьогодні та необхідні засоби подання. Визначено можливість та необхідність використання фінансової звітності як надійного джерела електронного контролю та фактори, що гальмують впровадження електронного контролю і перешкоди до запровадження електронного звітування в Україні. The financial statements of economic entities are considered as one of the most reliable and reliable information sources for the implementation of electronic control. The possible ways of presenting an electronic report to the addressee today and the necessary presentation tools are indicated. The possibility and necessity of using financial reporting as a reliable source of electronic control and the factors hindering the introduction of electronic control and obstacles to the introduction of electronic reporting in Ukraine have been identified.
Description: 1. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами: у 2-х т./за ред. Л.Г. Ловінської. - К.: ДННУ «Акад.фін.управління»,2003.-566с. 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» поточна редакція — прийняття від 05.10.2017// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19. 3. Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики. Редакція від 09.06.2017р.// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-11. 4. С.В. Івахненков Електронні технології звітування як передумова аналізу та контролю фінансової звітності//Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: http://magazine.faaf.org.ua/elektronni-tehnologii-zvituvannya-yak-peredumova-analizu-ta-kontrolyu-finansovoi-zvitnosti.html
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3652
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3859_IR.pdf755.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.