Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3665
Title: Правове регулювання видів місцевих гарантій в Україні, що формують гарантований місцевий (муніципальний) борг
Other Titles: Legal regulation of types of local guarantees in Ukraine, forming a guaranteed local (municipal) debt
Authors: Касьяненко Л.М., Буряк І.
Kasianenko L.M., Buryak I.
Keywords: місцеві гарантії,
місцевий гарантований борг,
внутрішні місцеві гарантії,
зовнішні місцеві гарантії,
державне субкредитування за рахунок залучених коштів.
local guarantees,
local guarantees debt,
domestic local guarantees,
external local guarantees,
state sub – borrowing at the expense of funds attracted from the MFls.
Issue Date: 2018
Publisher: Visegrad Journal on Human Rights.
Citation: Касьяненко Л. Правове регулювання видів місцевих гарантій в Україні, що формують гарантований місцевий (муніципальний) борг / Л. Касьяненко, І. Буряк //Visegrad Journal on Human Rights. – 2018. – № 6 (volume 1). – С.104 –110.
Abstract: У статті проаналізовано питання видів місцевих гарантій, що закріплені в законодавстві й реалізуються на практиці. Виокремлено п`ять видів місцевих гарантій, із яких чотири види формують внутрішній гарантований борг Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст. Один вид місцевих гарантій, що надаються міжнародним фінансовим організаціям як забезпечення виконання зобов`язань комунальних підприємств за одержаними кредитами, формує зовнішній гарантований місцевий борг. In the article, the issues of types of local guarantees, which are enshrined in the law and are implemented on the practice, are analyzed. There are five types of local guarantees, of which four types from the internal guarantees debt of the Autonomous Republic of Crimea and territorial communities of cities. One from of local guarantees provided to international financial organizations as a guarantee of obligations of utility companies for loans received forms an external guaranteed local debt.
Description: 1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 2. Про інвестиційну діяльність: Закон України 18 вересня 1991 року № 1560-ХІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1560-12. 3. Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії: Закон України від 3 листопада 2016 року №1730-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1730-19. 4. Про затвердження типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року №221. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2017-n. 5. Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природній газ: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року №222. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2017-п. 6. Договір про надання місцевої гаранти (типова форма, Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»), URL: http://www.naftogaz.com/files/SaleOfGas/Dogovir-Misceva-Garantiya-2018.pdf. 7. Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період з 2017-2027 роки, затверджена Рішенням Вараської міської ради Рівненської області від 23 серпня 2017 року №893. URL: varash. rv.gov.ua/images/doc/prr/2017/prr893-2017.docx. 8. Про надання місцевої гаранти для забезпечення виконання комунальним підприємством - фірма «Райдуга» зобов'язань задоговором з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Одеській області про надання поворотної фінансової допомоги на інвестицію у реалізацію розвитку комунальної інфраструктури: бізнес-плану «Відкриття майстерні по заточці перукарського, манікюрного та побутового інструменту у м. Іллічівську»: Рішення Іллічівської міської ради від 22 лютого 2013 року 286-VI. URL: https://cmr.gov.ua/prozora/documents/type/RishennyaDepKom/show/902/. 9. Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів для надання кредитів, передбачених для комунальних підприємств, що повинні бути відібрані для участі у Проекті розвитку міської інфраструктури, що затверджений Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 7 липня 2008 року №206 (у редакції від 11 червня 2009 року №172). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0611-09/sp:max25. 10. Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26 травня 2008 року (Угоду ратифіковано Законом України від 24 вересня 2008 року №592-VI (592-17)). URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/996_061. 11. Угода про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26 травня 2014 року. URL: https://www.minfin.gov.ua/ uploads/redactor/files/UIP2%20IBRD%20Loan%20Agreement%20Execution_u.pdf. 12. Угода про позику Фонду чистих технологій, укладена відповідно до Другого проекту розвитку міської інфраструктури (Проект міської інфраструктури - 2) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як виконавець від імені Фонду чистих технологій, від 26 травня 2014 року. URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac- tor/files/UIP%202%20CTF%20Loan%20Agreement%20Execution_u.pdf. 13. Про ратифікацію Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком: Закон України 3 лютого 2016 року № 975-Vill. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/975-19. 14. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 року №922. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19. 15. Про надання згоди комунальному підприємству «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради на укладення кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Івано-Франківської міської ради: Рішення Івано-Франківської міської ради від 14 травня 2012 року №541. URL: http://www.mrada.if.ua/images/proekky_ rishenj/9_sesia/37.pdf.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3665
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3872_IR .pdf529.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.