Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3684
Title: Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Improvement of the mechanism for the formation of financial resources of local authorities taking into account world experience
Authors: Діденко (Панасюк) Л.В.
Didenko (Panasyuk) L.V.
Keywords: адміністративно-територіальна реформа,
механізм фінансування,
фінансові ресурси,
місцеві органи влади,
бюджетна децентралізація.
administrative-territorial reform,
financing mechanism,
financial resources,
local authorities,
budget decentralization.
Issue Date: 2009
Publisher: Економіка та держава.
Citation: Панасюк Л. В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду / Л. В. Панасюк // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 46–50.
Abstract: У статті розглядаються проблеми удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади. Обґрунтовано необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи для можливості здійснення бюджетної децентралізації, що дасть можливість перерозподілити доходну базу місцевих органів влади та оптимізувати видаткову частину місцевих бюджетів. The article describes the problems of improvement the mechanism of formation financial resources of local authority. Proves necessity of realization administrative-territorial reform for an opportunity of realization of budget decentralization, which will make it possible to redistribute the revenue base of local authorities and optimize the expenditure part of local budgets.
Description: 1. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В. Турчинова, Ц.П. Огня. – К.: Парламентське в-во, 2002. – 320 с. 2. Децентралізація освіти та реформа міжбюджетних відносин мають узгоджуватися між собою // Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень // 2001. - № 6. // www.icps.kiev.ua. 3. Європейська Хартія місцевого самоврядування: Пер. з англ. Є.М. Вишневського. – Видавництво Ради Європи. – 9 с. 4. Зелена книга. Бюджетна децентралізація в Україні в контексті реформи місцевого самоврядування // www.icps.kiev.ua. 5. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с. 6. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. – К.: НДФІ, 1997. 7. Луніна І.О. Міжбюджетні відносини в Україні: концептуальні підходи до реформування // Економіка України. – 2002. – № 5. – С. 10–16. 8. Луніна І.О. Реформування міжбюджетних відносин та розвиток регіонів / Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. кад.. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – С. 510–526. 9. Реформа місцевого самоврядування в Україні: Звіт про результати публічних консультацій – Міжнародний центр перспективних досліджень. Український освітній центр реформ. – К., 2008 / www.icps.kiev.ua. 10. Шляхи зміцнення місцевого самоврядування: норвезький досвід та українська перспектива // ist.osp-ua.info. 11. Almy R. The survey of property tax systems in Europe // Department of Taxes and Customs, the Ministry of Finance, Republic of Slovenia, 2007. – 126 p. 12. Crawford V., Sobel J. Strategic information transmission. – 1982. – Econometrica. – № 50. – Р. 1431–1451. 13. Fama E., Jensen M. Separation of ownership and control // Journal of Low and Ecjnjmics. – 1983. - № 26. – р. 301–325. 14. Economic survey of Sweden 2007: Fiscal issues related to the housing market // OECD, 2007. – 356 р. 15. Mylovanov T. Veto-Based delegation // www.jstor.org.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3684
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3890_IR.pdf990.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.