Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3725
Title: Використання досвіду ОECP для вдосконалення пенсійної політики України
Other Titles: Use of OECP experience to improve Ukrainian pension policy
Authors: Федина В.В., Оксенчук О.В.
Fedyna V.V., Oksenchuk O.V.
Keywords: Пенсійна система,
пенсійна політика,
накопичувальний елемент пенсійної системи,
пенсійні стандарти.
Pension system,
pension policy,
accumulative element of the pension system,
pension standards.
Issue Date: 2019
Publisher: Мукачево: Вид-во МДУ.
Citation: Федина В. В. Використання досвіду ОЕСР ДЛЯ вдосконалення пенсійної політики України / В. В. Федина, О. В. Оксенчук Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 20 березня 2019 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. − 245−247.
Abstract: У роботі визначено, що з метою обґрунтування оптимальних показників розвитку пенсійної системи, необхідно забезпечити імплементацію рекомендацій ОЕСР. Закцентовано увагу на здійснення прогнозування впливу змін демографічних покажчиків, професійних, гендерних та вікових особливостей населення і фінансово-економічних показників на пенсійну систему в середньостроковій і довгостроковій перспективі з урахуванням методик Організації економічного співробітництва та розвитку. На даний момент ОЕСР накопичений великий обсяг експертно-аналітичної інформації, що містить кращий міжнародний досвід, включаючи сферу статистики та моніторингу. The paper determines that, in order to justify the optimal indicators of the development of the pension system, it is necessary to ensure the implementation of the recommendations of the OECD. The emphasis is placed on forecasting the impact of changes in demographic indicators, professional, gender and age characteristics of the population and financial and economic indicators on the pension system in the medium and long term, taking into account the methods of the Organization for Economic Cooperation and Development. At the moment, the OECD has accumulated a large amount of expert-analytical information that includes best international experience, including statistics and monitoring.
Description: 1. Pensions at a Glance 2017 OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en 2. OECD Pensions Outlook 2018. OECD Publishing, Paris. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook_23137649
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3725
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3931_IR.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.