Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3727
Title: До питання періодизації розвитку митної справи та митної політики України
Other Titles: On the issue of periodization of customs development and customs policy of Ukraine
Authors: Тучак Т.В.
Tuchak T.V.
Keywords: митна справа;
митна політика;
історія митної справи;
мито;
митний тариф;
митниця.
customs;
customspolicy;
customshistory;
customstariff.
Issue Date: 2018
Publisher: Modern Economics.
Citation: Тучак Т. В. До питання періодизації розвитку митної справи та митної політики України. – Modern Economics №10 (2018), 134–138. – Режим доступу https://modecon.mnau.edu.ua
Abstract: У статті визначаються часові рамки періодизації формування та розвитку інституту митної справи та митної політики України на основі аналізу інструментів та проявів способів регулювання митних відносин, розглядається кожен з етапів розвитку митної справи та митної політики України, представлені види мита на території України у ХІ–ХІІ століттях. The article defines the time frame for the periodization of formation and Development of the Customs and Customs Policy Institute Ukraine of the basis of analysis of tools and manifestations ways of regulating customs relations, examinese achof the stages of the development of customs and customs policy of Ukraine, presents the types of dutiesin the territory of Ukraine in the XI-XIII centuries.
Description: 1. Маложон О. І. Історія виникнення і розвитку митної справи в Україні // Науковий вісник публічного та приватногоправа. – Випуск 2. – 2017. – С. 143-147. 2. Рудніченко Є. М. Генезис митної служби як суб’єкта економічної безпеки держави / Економіка. Менеджмент.Підприємництво. – №24. – 2012. – С. 203-215. 3. Філіппова С. В. Дослідження розвитку митної справи в Україні / С. В. Філіппова, Є. І. Масленніков // Наукові записки.Серія «Економіка». – Випуск 20. – 2012. – С. 98-101. 4. Кульчицький С. В. Періодизація історії України // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова)та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2011. – Т. 8 : Па – Прик. – С. 155. 5. Деркач Л. В. Українська митниця вчора, сьогодні, завтра / Л. В. Деркач. – К. : Державна митна служба України, 1998.– 510 с. 6. Таможенный Устав СССР. Утвержден ЦИК СССР 12 декабря 1924 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data04/tex16967.htm 7. Дмитрієв С. С. Виникнення та розвиток радянської митної системи / С. С. Дмитрієв // Соціалістичний митнийконтроль. – 1967. – №3-4. – С. 11. 8. Дубиніна А. А. Основи митної справи України: навч. посіб. / А. А. Дубиніна, С. В. Сорокіна. – К. : Професіонал, 2004. –360 с. 9. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. Гребельник. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 472 с. 10. PeterRobson. Theeconomicsofinternationalintegration. London. – Routlege, 1998. – 333 p.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3727
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3933_IR.pdf273.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.