Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3733
Title: Податкова звітність в контексті податкового кодексу України
Other Titles: Tax reporting in the context tax code of Ukraine
Authors: Орловский Я., Субіна Т.В.
Orlovsky J., SubinaT.V.
Keywords: Податкова звітність,
електронні документи,
Податковий кодекс.
Tax reporting,
electronic documents,
Tax Code.
Issue Date: 2011
Publisher: Ірпінь.
Citation: Орловский Я. Податкова звітність в контексті податкового кодексу України / Я. Орловский, Т. В. Субіна / Податковий кодекс України: практика реалізації та перспективи вдосконалення:матеріали наук.-практичного круглого столу. До 90-річчя навч. закладу /ДПСУ, НУДПСУ [та ін.] – Ірпінь, 2011. – С. 149–153.
Abstract: У тезах приділяється увага порядоку подання податкової звітності як один із видів державної звітності, що закріплено чинним законодавством України. Ст. 67 Конституції України визначено, що одним із конституційних є обов’язок осіб, які мають доходи від підприємницької, трудової, інтелектуальної і творчої діяльності, а також інших джерел, брати участь у формуванні державного та місцевих бюджетів шляхом сплати податків і зборів. Theses pay attention to the orderly submission of tax reporting as one of the types of state reporting, which is enshrined in the current legislation of Ukraine. Art. 67 of the Constitution of Ukraine stipulates that one of the constitutions is the obligation of persons who have income from entrepreneurial, labor, intellectual and creative activity, as well as other sources, to participate in the formation of state and local budgets through the payment of taxes and fees.
Description: 1. Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків : наказ ДПА України від 03.05.2006 р. №242 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.sta. go v. ua/control/uk/ publish/article?art_id=l 14989cat_id=l 14934 2. Коментар до Конституція України : науково-популярне видання. -К. : Інститут законодавства ВРУ, 1998. 3. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. /кол. авторів [заг. редакція, М. Я. Азарова]. - K.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010.-2389 с.-С. 128 4. Подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді // Вісник податкової служби. - 2006. - № 47-48 (426). - С. 16. 5. Актуальні проблеми з питань застосування податкового законодавства з податку на додану вартість / ДПА України. - ДП „Інформаційно видавничий центр ДПА України”. - Київ, 2008. -32 с. 6. Скоромцова Т. О. Корпоративне оподаткування: досвід ЄС для України / Т. О. Скоромцова // Сучасний стан та перспективи розвитку оподаткування в країнах ЄС: збірник матеріалів науково-методологічного семінару. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. - С. 86. 7. Фліссак Н. Податкова система України : стан, проблеми та перспективи / Н. Фліссак // Вісник податкової служби України. - 2007. - № 43. - С. 57.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3733
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3939_IR.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.