Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3735
Title: Окремі питання інформаційної безпеки в глобальній мережі Інтернет
Other Titles: Separate issues of information security in the global Interne
Authors: Субіна Т.В.
SubinaT.V.
Keywords: Інформаційна безпека,
інформація,
Інтернет.
Information security,
information,
Internet.
Issue Date: 2011
Publisher: Ірпінь.
Citation: Субіна Т. В. Окремі питання інформаційної безпеки в глобальній мережі Інтернет / Т. В. Субіна // Становлення інформаційного суспільства : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 12 березня 2011 р. / ДПА України, УДПСУ [та ін.]. - Ірпінь, 2011. - С. 212-216.
Abstract: У тезах приділяється увага задоволенню конституційних прав громадян на інформацію, побудову відкритого демократичного суспільства. Саме тому визначенням мети розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет стало забезпечення широкого доступу громадян та юридичних осіб усіх форм власності в Україні до цієї мережі, а також ефективне використання її можливостей, у тому числі і в суспільних відносинах. Theses pay attention to the satisfaction of the constitutional rights of citizens to information, the construction of an open democratic society. That is why the definition of the goal of developing the national component of the global Internet information network has been to ensure wide access of citizens and legal entities of all forms of ownership in Ukraine to this network, as well as the effective use of its capabilities, including in public relations.
Description: 1. Про заходи розвитку національної складової глобальної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні : Указ президента України від 31 липня 200 р. № 928/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 31. -Ст. 130. 2. Мунтіан В. І. Економічна безпека України : [монографія] / В. І. Мунтіан. - Київ, 1999. - С. 192. 3. Майстренко О. Інтернет : законодавче регулювання / О. Майстренко // Право України. - 2002. - № 4. - С. 139-140. 4. Копылов В. А. Информационное право : учебник / В. А. Копылов. - [2-е., перераб. и доп.] - М. : Юрист, 2005. - 512 с. 5. Гриценко В. Організаційно-правові питання формування державної інформаційної політики України / В. Гриценко, В. Гавлосвький, В. Цимбалюк // Науковий вісник : збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2002. - № 3 (17). - С. 178-180. 6. Требін М. Інформаційне суспільство, війни нової епохи / М Т // Віче. - 2002. - № 4 (121). - С. 65. 7. Бутузов В. М. Специфіка протидії комп’ютерній злочинності / В М Бутузов // Організаційно-правове забезпечення електронного оподаткуванн збірник тез - Ірпінь : Національний університет державної податк * служби України, 2008. – С. 34-35.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3735
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3941_IR.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.