Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3764
Title: Проблеми збереження адвокатської таємниці під час кримінальних проваджень
Other Titles: Problems of preserving the lawyer's secrecy during criminal proceedings
Authors: Омельчук Л.В.
Omelchuk L.V.
Девізорова А.І.
Devizorova A.I.
Keywords: збереження адвокатської таємниці
кримінальне провадження
роз’яснення
консультація
адвокатське бюро
клієнт
preservation of lawyer's secrets
criminal proceedings
clarification
consultation
law office
client
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь
Citation: Омельчук Л. В. Проблеми збереження адвокатської таємниці під час кримінальних проваджень / Л. В. Омельчук, А. І. Девізорова // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 р. / Ун-т ДФС України, Нац. академія внутрішніх справ, Нац. академія служби безпеки України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 218– 223.
Abstract: Публікація присвячена розгляду проблеми збереження адвокатської таємниці під час кримінальних проваджень. Наголошується про дискусійність питання визначення предмету адвокатської таємниці.
The publication is devoted to the consideration of the problem of preserving the lawyer's secrecy during criminal proceedings. The question of the definition of the subject of lawyer's secrecy is emphasized.
Description: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України : від 13 квітня 2012 року [Електронний ресурс] / ВР України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України : від 05.07.2012 № 5076-VI [Електронний ресурс] / ВР України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 3. Гревцова Р. Ю. Проблеми застосування та вдосконалення законодавства України щодо відносин адвоката з клієнтами / Р. Ю. Гревцова // Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (18 грудня 2012). – К., 2012. – С. 70–78. 4. Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.10 / С. М. Логінова ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – 19 с. 5. Яновська О. Адвокатська таємниця як правова гарантія адвокатської діяльності: пропозиції до законодавства / О. Яновська // Право України. – 2005. – № 2. – С. 33–36
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3764
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3970_IR.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.