Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3768
Title: Кіберзлочинність в Україні: аналіз дієвості способів розслідування кіберзлочинів і напрями їх вдосконалення
Other Titles: Cybercrime in Ukraine: analysis of the effectiveness of cybercrime investigation techniques and directions for their improvement
Authors: Яцик Т.П., Кисла К.О., Пушкарьова Т.М.
Yatsyk T.P., Kysla K.O., Pushkar`ova T.M.
Keywords: кіберзлочинність,
аналіз,
дієвість,
способи розслідування,
вдосконалення,
кримінальне провадження,
зовнішня розвідка,
державні органи.
cybercrime,
analysis,
effectiveness,
methods of investigation,
perfection,
criminal proceedings,
external intelligence,
state bodies.
Issue Date: 2019
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал.
Citation: Яцик Т. П. Кіберзлочинність в Україні: аналіз дієвості способів розслідування кіберзлочинів і напрями їх вдосконалення [Електронний ресурс] / Т. П. Яцик, К. О. Кисла, Т. М. Пушкарьова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 1. – С. 184-186. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/1_2019/51.pdf
Abstract: Стаття присвячена розгляду питання кіберзлочинності, зокрема проведено аналіз щодо дієвості способів розслідування кіберзлочинів. Визначено напрями їх вдосконалення. The article is devoted to the consideration of the issue of cybercrime, in particular, an analysis was conducted on the effectiveness of methods for investigating cybercrime. Directions of their improvement are determined.
Description: 1. Статистика Генеральної прокуратури України. ІІКІ.: ІіИрз:/Л\/\/ш.др.доу.иа/иа/зІзІ2011.1ЛтІ?сІіг_ісІ=113656&ІіЬісІ=100820&с=есІіІ&_ с=їо#. 2. Стратегія кібербезпеки України. ІІКІ.: ііПр://2акоп.гасІа.доу.иа/Іа\л/5/ зіто\л//96/2016#п11. 3. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Наказ. ІІРІ_: МІрзУ/гакоп.гасіа.доу.иа/ іа\л/з/ ЗІТО\Д//20705-98. 4. Демедюк С.В., Демедюк Т.С. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності. Вісник ХНУВС. 2014. № 4 (67). С. 65-75. 5. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». ІІКІ: МІр://2акоп.гасіа.доу.иа/Іам«/з1ю\м/2163-19. 6. Сотриіег Етегдепсу Кезропзе Теат ої Іікгаіпе. ІІКІ: ІіИрз://сеі1.доу.иа/пе\мз/46. 7. Кримінальний процесуальний кодекс України. ІІКІ: ііПр://2акоп.гасіа.доу.иа/Іа«в/з1іо\м/4651-17. 8. Кібезлочинність - правовий аспект. УРН: ііИр://икгаіпергауо.сотЛедаІ_риЬІісаІіопз/еззау-оп-іІ-Іа\м/іІ_Іа\м_кагас1іеузка_суЬегсгіте/.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3768
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3974_IR.pdf535.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.