Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/378
Title: Удосконалення трансфертного ціноутворення як інструменту в системі протидії мінімізації податків в Україні// Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири
Other Titles: Improvement of transfer pricing as a tool to counter the system of tax minimization in Ukraine // Reforming the tax system of Ukraine: Challenges and orientations
Authors: Тарангул Л.Л., та ін.
Tarangul L.L., and others
Keywords: Трансфертне ціноутворення,
мінімізація оподаткування,
офшори,
План дій BEPS,
Transfer pricing,
minimization of taxation,
offshore,
Action Plan BEPS.
Issue Date: 2015
Publisher: Київ. ТОВ «Новий друк»
Citation: Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири /за заг. ред. Л.Л. Тарангул – Монографія. – Київ. ТОВ «Новий друк», 2015 - 570с..
Abstract: Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних та практичних аспектів реформування податкової системи України. Проаналізовано ключові проблеми удосконалення податкового адміністрування , розкрито особливості реалізації фіскального та активізації регулюючого потенціалу системи оподаткування. Визначено стратегічні орієнтири розвитку податкової системи України. Запропоновано заходи посилення протидії виникненню негативних явищ в оподаткуванні та забезпечення дотримання законності у податковій діяльності. Тhe monograph is devoted to the study of theoretical and methodological and practical aspects of reforming the tax system of Ukraine. Analyzes key issues of improvement of tax administration, the features of the implementation of fiscal and enhance regulatory capacity of the tax system. The strategic orientation of the tax system of Ukraine. The measures strengthening counter the emergence of negative phenomena in taxation and ensuring consistency in the tax business.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/378
ISBN: 978-966-337-405-5
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
336_IR.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open
336_IR1.pdf185.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.