Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3797
Title: Праворозуміння поняття «правова діяльність»
Other Titles: Realization of the concept of "legal activity"
Authors: Касьяненко Л.М.
Kasianenko L.M.
Keywords: поняття «правова діяльність»,
процесуальні норми.
the notion of "legal activity",
procedural rules.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Касьяненко Л. М. Праворозуміння поняття «правова діяльність» / Л. М. Касьяненко // зб. матер.«ІІ Всеукраїнських науково - правових читань» пам`яті д.ю.н. професора, Заслуженого юриста України, член – кореспондента Нац. академії наук України Ніни Романівни Нижник, 3 жовтня 2018 р./ Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2018.– С.60–62.
Abstract: У тезі розглядається праворозуміння поняття «правова діяльність», її види в фінансовому праві. Правова діяльність - це діяльність, що визнається суспільством, державою правильною, справедливою, а юридична діяльність - це та, що здійснюється на професійній основі юристами. The thesis covers the legal understanding of the concept of "legal activity", its types in financial law. Legal activity is an activity that is recognized by society, the state is correct, fair, and legal activity is one that is carried out on a professional basis by lawyers.
Description: 1.Оніщенко Н.М. Правова система: проблема теорії: монографія / Оніщенко Н.М. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,2002.-352с. 2.Петрова Л. В. О естественном и позитивном праве: (Критические заметки по поводу учебника С. С. Алексеева) / Л. В. Петрова // Государство и право. - 1995. - № 2. - С. 32-41. 3. Дегесты Юстиниана: избр. фрагменты / в пер. и с прим. И. С. Беретерского ; [отв. ред. Е. А. Скрипилев]. - М. : Наука, 1984. - 456 с. 4.Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад, і голов, ред. Т. В. Бусел]. - К. : Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. - 1440 с. 5. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник / Воронова Л. К. - К. : Прецедент, Моя книга, 2006. - 448 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3797
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4003_IR.pdf252.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.