Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3805
Title: Служба фінансових розслідувань, як гарант економічної безпеки України
Other Titles: Financial investigation service, guarantee of economic security of Ukraine
Authors: Верницький Ю.С., Шолкова Т.Б.
Vernitskiy Y.S., Sholkova T.B.
Keywords: Фінансова безпека,
служба фінансових розслідувань,
податкова міліція,
податкова реформа.
Financial security,
financial intelligence service,
tax police,
tax reform.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Верницький Ю. С. Служба фінансових розслідувань, як гарант економічної безпеки україни / Ю. С. Верницький ; наук. кер. Т. Б. Шолкова // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 54–59.
Abstract: У тезі розглядаються особливості реформування податкової міліції України, адже з провадженням податкової реформи, податкова міліція, юридично припинила своє існування. Представлені особливості створення в Україні нового правоохоронного органу, що здійснюватиме діяльність в економічній сфері. Розглянуто міжнародний досвід створення служб фінансових розслідувань з можливим запозиченням досвіду. Зазначено, що метою, яку необхідно досягти в Україні, на шляху до подолання тіньової економіки, це створення правоохоронного органу, що здійснюватиме попередження, виявлення та розслідування злочинів в сфері економіки, а також уникнути повторення функцій багатьма правоохоронними органами. The thesis deals with the peculiarities of the reformation of the tax police of Ukraine, the lawyer with the implementation of additional reform, the tax police, legally suspended its existence. The peculiarities of the creation in Ukraine of a new law enforcement body that carries out activities in the economic sphere are presented. The international experience of establishing financial investigation services with possible borrowing of experience is considered. It is stated that in general, it is necessary to achieve in Ukraine, on the way to overcoming the shadow economy, that is, the creation of a law enforcement agency that carries out the prevention, detection and investigation of crimes in the sphere of the economy, and also eliminates the repetition of the functions of legal protection of bodies.
Description: 1. Про Службу фінансових розслідувань України (фінансову поліцію) : Законопроект України від 12.03.2013р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=27232&pf35401=88321 2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1797-19 3. Голова Податкової міліції: Ми й надалі продовжуємо працювати. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2017/01/12/617392 4. Лепській С. І. Зарубіжний досвід використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності / С. І. Лепській // Кримінально-процесуальне право та криміналістика. – 2014. – № 2. 189–195 c. 5. Беззуб І. Чи полегшить життя українському бізнесові «Фінансова поліція»? URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option350
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3805
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4011_IR.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.