Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3813
Title: Фінансова безпека як невід’ємна складова економічної безпеки
Other Titles: Financial security as an integral part of economic security
Authors: Красько В.В., Шпак М.І., Шолкова Т.Б.
Krasko V.V., Shpak M.I., Sholkova T.B.
Keywords: фінансова безпека,
економічна безпека.
financial security,
economic security.
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпро.
Citation: Красько В. В. Фінансова безпека як невід’ємна складова економічної безпеки / В. В. Красько, М. І. Шпак ; наук. кер. Т. Б. Шолкова // Новітні тенденції сучасної юридичної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листопада-1 грудня 2018 р. / Громадська організація «Правовий світ». – Дніпро, 2018. – Ч. ІІ. – С. 77–80.
Abstract: У тезі розглядається фінансова безпека, як одна із найважливіших складових економічної безпеки, від рівня якої залежить реалізація національних інтересів та стабільний економічний розвиток; досліджено підходи науковців, щодо визначення поняття фінансової безпеки, як складової економічної безпеки; зазначено заходи, які рекомендується здійснити з метою забезпечення оптимального рівня безпеки та розв’язання проблем у фінансовій системі України. The thesis describes financial security as one of the most important components of economic security, on the level of which depends the realization of national interests and stable economic development; the approaches of scientists to the definition of the concept of financial security, as a component of economic security; indicated the measures that are recommended to ensure optimum level of security and solving problems in the financial system of Ukraine.
Description: 1. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави / М. М. Єрмошенко // 2001. 350 с. 2. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні: методологія оцінки та механізми забезпечення / О. І. Барановський // URL: http://www.gbv.de/dms/ zbw/505608650.pdf 3. Смоквіна Г. А. Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки України / Г. А. Смоквіна // Економіка: реалії часу. 2014. № 3(13).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3813
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4019_IR.pdf947.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.